Dezvoltarea competențelor profesionale ale specialiștilor în terapia tulburărilor de limbaj prin intermediul proiectului ERASMUS +

Dezvoltarea competențelor profesionale ale specialiștilor în terapia tulburărilor de limbaj prin intermediul proiectului ERASMUS + „LINKS−Logopedists Interact for New Knowledge and Skills”

Development of professional skills of SLTs through ERASMUS + „LINKS−Logopedists Interact for New Knowledge and Skills”

Dorina TALAȘ
Abstract

The aim of this paper is to present the way the speech and language specialists developed their competences during the ERASMUS + project „LINKS−Logopedists Interact for New Knowledge and Skills”. In the first part of the article, there is a short presentation of the Erasmus + program, the participants and the aim of the project. In the second part of the article there is a short description of the main activities of the project and the conclusions. The short description of the course training activities is provided

Keywords: ERASMUS +, competences, collaboration, speech and language therapy SLT
pdf

DOI: 10.26744/rrttlc.2019.5.2.02
Published on line: 31/10/2019
References:
Bodea Hațegan, C. (2014). Probă de evaluare a abilităților morfologice în limba română. Aplicații psiholingvistice, E-book, Cluj-Napoca: Editura Argonaut.
Bodea Hațegan, C., Talaș, D. (2016). Fluența verbală. Direcții teoretice și aplicații psihopedagogice, Cluj-Napoca: Editura Argonaut.
Cerghit, I. (2006). Metode de învățământ, Iași: Editura Polirom.
Gherguț, A. (2007). Psihopedagogie specială, Iași: Editura Polirom.
Roșan, A. (2015). Psihopedagogie specială. Modele de evaluare și intervenție, Iași: Editura Polirom.