Utilizarea unei aplicații computerizate pentru evaluarea și antrenarea procesărilor fonologice

Utilizarea unei aplicații computerizate pentru evaluarea și antrenarea procesărilor fonologice

Using a computerized application to evaluate and increase phonological processes

Larisa-Ioana CRISTEA
Abstract

The phonological processing with its two components: phonological awareness and phonemic awareness is focusing on differentiating the sounds that form the words. This side of the language has an important role in learning reading-writing which makes efficient intervention in training it absolutely necessary. This article focuses on the training process of phonological processing with the help of a mobile application as well as classic therapy.

Keywords: phonological processing, phonological awareness, information and communication technologies, phonemic awareness, mobile technologies
pdf

DOI: 10.26744/rrttlc.2017.3.2.08

Published on line: 31/10/2017

References:

Anca, M., Hațegan, C. (2008). Terapia limbajului։ o abordare interdisciplinară, Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană.

Adăscăliței, A. (2007). Instruire asistată de calculator, Iași: Editura Polirom.

Bodea-Hațegan, C. (2013 a. ). Tulburări de voce și vorbire, Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană.

Bodea-Hațegan, C. (2013 b.). Procesarea fonologică-delimitări teoretice şi aplicaţii practice, Cartea Albă a Psihopedagogiei Speciale, Departamentul de Psihopedagogie Speciala (Ediţie CD-ROM şi volum on-line).

Bodea Hațegan, C., Talaș, D. (2015). ”Pași prin Lumea Sunetelor!-PPLS”,

https://play.google.com/store/apps/details?id=ppls.pps.com.ppls&hl=en.

Bodea-Hațegan, C. (2016). Logopedia. Terapia tulburărilor de limbaj։ structuri deschise, București, Editura Trei.

Burlea, G. (2007). Tulburările limbajului scris-citit, Iași: Editura Polirom.

Burlea, G. (2011). Dicționar explicativ de logopedie, Iași: Editura Polirom.

Moldovan, I. (2006). Corectarea tulburărilor limbajului oral, Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană.

Noveanu, E., Istrate, O. (2005). Proiectarea pedagogică a lecțiilor MM. Modulul II. Problematica obiectivelor, București: Preprint.

Popescu-Neveanu, P. (1978). Dicționar de psihologie, București: Editura Albathros.

Vrășmaș, E., Stănică, C. (1997). Terapia tulburărilor de limbaj. Intervenții logopedice, București: Editura Didactică și Pedagogică.