Developing the communication competences of the children with hearing disabilities

Dezvoltarea competenţelor de comunicare la copiii cu dizabilităţi auditive din perspectiva sistemului verbotonal

Developing the communication competences of the children with hearing disabilities by using the verbotonal system

Lăcrămioara URSACHE
Abstract

The verbotonal system was created in the 50s in Zagreb, Croatia, by academician Petar Guberina. This system expresses a scientific approach to listening, speech and language. Verbotonal theory was the first one to discover and emphasize the importance of human body in transmitting speech to deaf persons.
The verbotonal applications are used by the specialists in the complex rehabilitation of hearing and speech of persons who were unable to develop good speaking abilities. The application of the verbotonal theory in the context of hearing and speech pathologies is named the verbotonal method.
To achieve an optimal correction in the optimal frequency is necessary to obtain the optimal values for an optimal language

Keywords: verbotonal system, verbotonal method, verbotonal rehabilitation, optimal frequences, optimal correction, optimal language
pdf

DOI:10.26744/rrttlc.2017.3.1.07

Published on line: 15/03/2017

References:

Anca, M. (2000). Intervenţii psihopedagogice în antrenarea funcţiilor auditiv-verbale, Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană.

Bodea Haţegan, C. (2013). Tulburări de voce şi vorbire. Evaluare şi intervenţie, Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană.

Dujmović, M. T. (2016). Exercices for voice and pronunciation (Exerciţii de voce şi pronunţie), Prelegere susținută oral în cadrul workshop-ului – Activitate de ortofonie, elevi cu dizabilităţi auditive şi asociate din ciclul primar, Poliklinica SUVAG, Zagreb: SUVAG Polyclinic.

Dunca, M. N., Piontchevici, Z. A. (2016). Metoda verbo-tonală între teorie şi practică- Ghid de iniţiere-realizat în urma programului de formare profesională din cadrul proiectului Erasmus+ Nr. 2015-1-RO01-KA101-014915, Cluj-Napoca, 2016, Târgu-Lăpuș: Editura Galaxia Gutenberg.

Guberina, P. (2013). The Verbotonal Method (Philosophy of the Verbotonal System), Croatia: Publisher Artresor Naklada, co-publisher Poliklinica SUVAG, p. 447-461.

Krsic, S. (2016). Body movement stimulation (Stimularea mişcărilor corpului), Prelegere susținută oral în cadrul workshop-ului – Activitate de ortofonie, elevi cu dizabilităţi auditive şi asociate din ciclul primar, Poliklinica SUVAG, Zagreb: SUVAG Polyclinic.

Mihaljevic, S. P. (2016). Correction Optimal (Corectarea optimală), Prelegere susținută oral în cadrul workshop-ului – Activitate de ortofonie, elevi cu dizabilităţi auditive şi asociate din ciclul primar, Poliklinica SUVAG, Zagreb: SUVAG Polyclinic.

Mišetić, D. (2016). Phonetic Rhythms: Musical stimulation in verbotonal method (Ritmuri fonetice: Stimularea muzicală în Metoda verbotonală), Prelegere susținută oral în cadrul workshop-ului – Activitate de ortofonie, elevi cu dizabilităţi auditive şi asociate din ciclul primar, Poliklinica SUVAG, Zagreb: SUVAG Polyclinic.

XXX, (2016). Suport de Curs: Verbotonal Education; SUVAG, Polyclinic of the Rehabilitation for Listening and Speech, Zagreb, Croaţia.