Specificul demersului logopedic în corectarea tulburărilor de pronunție la vârsta școlară mică

Specificul demersului logopedic în corectarea tulburărilor de pronunție la vârsta școlară mică

Specific methods used during the therapy of pronunciation disorders in school age children

Afrodita SANDOR
Abstract

Language is a means of communication and knowledge for the child. The impossibility of communicating through verbal language attracts delays in the childʹs development. Any deviation from standard speech is a language disorder and requires the specific intervetion of a specialist. The speech therapist intervenes in language and communication disorders fallowing a specific therapeutic program, an intervention not only on speech, rhythm and fluency disorders, but also addresses emotional and behavioral disorders, intellectual disabilities, auditive, speech disorders or specific learning disabilities. This article describes the therapeutic program applied for speech sound disorders within The”Iosif Vulcan” National College and ”Nicolae Bălcescu” School from Oradea, Romania. This therapeutic program and the obtained results emphasize the specificity of the speech therapists work in Romania at tle level of the interschools’ logopedic offices. This article can also reflect the types of speech sound disorders our speech and language therapists face.

Keywords:speech and language therapy, specific therapeutic program, logopedic diagnosis, pronunciation disorders, school age.
pdf

DOI: 10.26744/rrttlc.2019.5.1.10

Published on line: 31/03/2019

References:
Anca, M. (2005). Tehnici specifice de terapia limbajului, suport de curs IDD, Catedra de Psihopedagogie Specială, Cluj-Napoca: Universitatea Babeș-Bolyai.
Anca, M. (2002). Logopedie. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană.
Bejan, L, Drugaș, I, Hărdălău, L. (2009). Aplicații practice în logopedie și psihologie școlară. Oradea: Editura Primus.
Bodea Hațegan, C. (2016). Logopedia-Terapia tulburărilor de limbaj. Structuri deschise. București: Edutura Trei.
Comăneanu, M. ( colab.) Boruga, B. ( 2017). Protocol de evaluare și intervenție logopedică. București: Asociația Centrul de Comunicare și Dezvoltare Umană – Phoenix.
Damșa, I, Damșa-Toma, M, Ivănuș, Z. (1996). Dezvoltarea vorbirii în grădinița de copii și în clasele I și II-a, București: Editura Didactică și Pedagogică.
Guțu, M. (1975). Logopedie, vol I, Cluj-Napoca: Centrul de multiplicare al Universității.
Jurcău, N. (1989). Cum vorbesc copiii noștri, Cluj-Napoca: Editura Dacia.
Jurcău, E, Jurcău, N. (1982). Tulburări articulatorii și terapia lor precoce. Revista de psihologie, nr. 1.
Jurcău, E, Jurcău, N. (1999). Învățăm să vorbim corect. Cluj- Napoca: Editura Printex.
Moldovan, I (2006). Corectarea tulburărilor limbajului oral, Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană.
Vrăsmaș, E, Stănică, C.(1997). Terapia tulburărilor de limbaj. Intervenții logopedice, București: Editura Didactică și Pedagogică.
Vrășmaș, E. (coord.) (2007). Să învățăm cu plăcere. Fișe de exerciții logopedice în comunicarea orală și scrisă. București: Supliment al revistei Învățământul preșcolar.
Verza, E. (1977). Dislalia și terapia ei. București: Editura Didactică și Pedagogică.
Verza, E. (2003). Tratat de logopedie. București: Editura Fundației Humanitas