Elaborarea unui scale de măsurare a atitudinii cadrelor didactice față de elevii cu CES integrați în învățământul de masă

Elaborarea unui scale de măsurare a atitudinii cadrelor didactice față de elevii cu CES integrați în învățământul de masă

Develop a scale to establish teachers`s attitude towards childdren with special needs integrate in mainstream school

Nicoleta Raluca LUPU
Abstract

Inclusion of people with disabilities is a topical issue that occupies an important place among the concerns of specialists. The attitude of community members can positively or negatively influence the process. In the process of integration of pupils with special education needs in mainstream schools an important role has the attitude of teachers. Measuring attitudes of a large group of participants to respect the principle of anonymity is difficult. The purpose of this study was to develop a instrument to measure teachers’ attitudes towards the integration of pupils with special education needs in mainstream school. Knowing the real attitude and the factors that influence this attitude will allow specialists to develop and implement programs to change attitudes, thus favoring the integration of pupils with special needs.

Keywords:special education needs, attitude, integration, scale

Published on line: 15/03/2020

References:
Allport, G., W. (1959). Attitudes. Handbook of Social Psychology (Ed. G. Lindzey), Massachusetts, USA, London England, Addison: Wesley Publishing Company, Inc Reading.
Aniței, M. (2007). Psihologie experimentală. București: Polirom.
Chelcea, S. (coord.). (2008). Psihosociologie: teorii, cercetări, aplicații. Iași: Polirom.
Chircev, A. (1941). Psihologia atitudinilor sociale. Cu privire specială la români. Sibiu: Editura Institutului de Psihologie al Universității Cluj.
Clinciu, A., I. (2009). Metode de cercetarea cantitativă. Brașov: Editura Universității Transilvania.
Cochran, H. K. (1997). The development and Psychometric Analyses of the Scala of Teachers’ Attitudes Toward Inclusion (STATIC), accesat online la https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED415259.pdf
Eiser, J.R., J. Van Den Plight. (1988). Attitudes and Decisions. London: The Guernsey Press.
Gregory, Jess L., Noto & Lori A. (2012). Technical Manual for Attitudes Towards Teaching All Students (ATTAS-mm) Instrument, accesat online la https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED537530.pdf
Gheorghe (Lupu), N. (2019). Implicaţii educaţionale ale jocului la şcolarii cu cerinţe educative speciale din şcolile incluzive. Teză de Doctorat nepublicată. Universitatea Bucuresti.
Iluț, P. (2004). Valori, atitudini și comportamente sociale: teme actuale de psihosociologie. Iași: Polirom.
Larousse. (1998). Dicționar de psihologie. București: Univers Enciclopedic.
Lupu, N. (2017). Teachers opinions towards the integration of students with special needs in mass education. Bulletin of the Transilvania University of Braşov, Series VII: Social Sciences/Law, Vol. 10 (59) No. 1, pp. 29-37.
Neculau, A. (coord.). (2004). Manualul de psihologie socială. Iași: Polirom.
Popescu-Neveanu, P. (1978). Dicționar de psihologie. București: Editura Albatros.
Vrabie, D. (1975). Atitudinea elevului față de aprecierea școlară. București: Editura Didactică și Pedagogică