Particularități ale dezvoltării abilităților de comprehensiune verbală în contextul dizabilităților intelectuale la vârsta adolescenței

Particularități ale dezvoltării abilităților de comprehensiune verbală în contextul dizabilităților intelectuale la vârsta adolescenței

Features in the development of verbal comprehension in the context of intellectual disabilities in adolescent age

Nicoleta Elena COVACI
Abstract

The research ”Particularities of the development of verbal comprehension skills in the context of intellectual disabilities at the age of adolescence” examines the level of linguistic skills in intellectually disabled 16 year old students who attend a form of special education. The testing of these students is difficult because the tests that can be employed to this kind of sample are scarce. The same situation is presented in the case of language therapy where most of the materials are applicable to a much younger age group.
In the introduction we have synthesized the main theories regarding language, and the importance of lsngusgr as a means of communication and also as a means of main psychological processes.

Keywords: intellectual disabilities, verbal comprehension, language skills, functional communication, language and communication disorders
pdf
DOI: 10.26744/rrttlc.2018.4.1.04

Published on line: 15/03/2018

References:

Anca, M. (coord.) (2011). Evaluarea şi intervenţia psihopedagogică – perspective integrative, Studii de psihopedagogie specială, Vol. IV, PresaUniversitarăClujeană, Cluj-Napoca;

Anca, M. (coord. şi ed.) (2010). Psihopedagogia specială între practică şi cercetare. Studii de psihopedagogie specială, Vol. III, Presa Universitară Clujeană:Cluj-Napoca;

Anca, M., Haţegan, C. (2008). Terapia limbajului: o abordare interdisciplinară. Presa Universitară Clujeană: Cluj-Napoca;

Bodea Hațegan, C. (2016). Logopedia – Terapia tulburărilor de limbaj. Structuri deschise, Editura Trei: București;

Bodea Hațegan, C. (2014). Proba de evaluare a abilităților morfologice în limba română.  Aplicații psiholingvistice,Volumul III, E-book,  Editura Argonaut: Cluj-Napoca;

Bodea Hațegan, C. (coord.) , Talaș, D. A. (coord.) (2016). Fluența verbală – Direcții teoretice și aplicații psihopedagogice, Volumul IV, Editura Argonaut: Cluj-Napoca;

Haţegan, C. (2011). Abordări structuralist-integrate în terapia tulburărilor de limbaj şi comunicare, Presa Universitară Clujeană: Cluj-Napoca;

Popa, M.(2008), Statistica pentru psihologie. Teorie și aplicații SPSS, Ediția a II-a, Editura Polirom: Iași;

Preda, V. (coord.) (2007). Elemente de psihopedagogie specială:cercetări fundamentale şi  aplicative, Editura Eikon: Cluj-Napoca;

Roșan, A. (coord.) (2015). Psihopedagogie specială: modele de evaluare și intervenție, Editura Polirom: Iași;

Runceanu, L.E. (2007). Reprezentări sociale și atitudini față de persoanele cu dizabilități intelectuale în Elemente de psihopedagogie specială: cercetări fundamentale şi aplicative, Preda, V. (coord.) Editura Eikon: Cluj-Napoca;

Bateria PMA – Psitest Iași – achiziționată de FUAM Cabinet psihologie – 2003