Strategii de dezvoltare a comprehensiunii verbale la copiii cu dizabilitate intelectuală

Strategii de dezvoltare a comprehensiunii verbale la copiii cu dizabilitate intelectuală

Verbal comprehension development strategies for children with intellectual disabilities

Anca PĂȘCUȚĂ
Abstract

This article studies the verbal comprehension on children with intellectual disability and the ways speech therapy can influence its development, as well as verbal memory and semantic lexical abilities.
A well-defined intervention program speech and language therapy, adapted to the particularities of the child with intellectual disability focused on clear and well-structured objectives, can have quicker results and can be obtained in a much more enjoyable way for children.

Keywords: communication, intellectual disability, verbal comprehension, lexical representations, speech and language therapy
pdf

DOI: 10.26744/rrttlc.2017.3.2.12

Published on line: 31/10/2017

References:

Anca, M. (2002). Logopedie, Cluj Napoca: Presa Universitară Clujeană.

Anca, M. (2003). Metode şi tehnici de evaluare a copiilor cu CES, Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană.

Bodea Hațegan, C. (2013). Tulburările de voce și vorbire. Evaluare și intervenție, Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană.

Bodea Hațegan, C. (2014). Proba de evaluare a abilităților morfologice în limba română. Aplicații psiholigvistice, Cluj-Napoca: Editura Argonaut.

Bodea Haţegan, C. (2016). Logopedia. Terapia tulburărilor de limbaj. Structuri deschise, București: Editura Trei.

Bodea Haţegan, C. (2015). Tulburările de limbaj şi comunicare, în Roşan, A. (2015). Psihopedagogia specială, Modele de evaluare şi intervenţie, Iaşi: Polirom.

Haţegan, C. (2009). Modalităţi de evaluare şi dezvoltare a competenţei morfologice, Teză de doctorat, nepublicată, Cluj-Napoca: Universitatea Babeș-Bolyai.

Hărdălău, L. (2011). Culegere de jocuri logopedice, Oradea: Editura Primus.

Stackhouse, J., Pascoe, M., Gardner, H. (2006). Intervention for a child with persisting speech and literacy difficulties: A psycholinguistic approach, Advances in Speech–Language Pathology, 8(3): 231 – 244,

https://www.researchgate.net/publication/232035870_Intervention_for_a_child_with_persisting_speech_and_literacydifficulties_A_psycholinguistic_approach

Verza, E. (1983). Disgrafia și terapia ei, București: Editura Didactică și Pedagogică.

Vlad, E. (1999). Evaluarea în actul educațional terapeutic, București: Editura Prohumanitate.