Particularități ale dezvoltării abilităților de comprehensiune verbală în contextul dizabilităților intelectuale la vârsta adolescenței

Particularități ale dezvoltării abilităților de comprehensiune verbală în contextul dizabilităților intelectuale la vârsta adolescenței

Features in the development of verbal comprehension in the context of intellectual disabilities in adolescent age

Nicoleta Elena COVACI
Abstract

The research ”Particularities of the development of verbal comprehension skills in the context of intellectual disabilities at the age of adolescence” examines the level of linguistic skills in intellectually disabled 16 year old students who attend a form of special education. The testing of these students is difficult because the tests that can be employed to this kind of sample are scarce. The same situation is presented in the case of language therapy where most of the materials are applicable to a much younger age group.
In the introduction we have synthesized the main theories regarding language, and the importance of lsngusgr as a means of communication and also as a means of main psychological processes.

Keywords: intellectual disabilities, verbal comprehension, language skills, functional communication, language and communication disorders
pdf
DOI: 10.26744/rrttlc.2018.4.1.04

Published on line: 15/03/2018

References:

Anca, M. (coord.) (2011). Evaluarea şi intervenţia psihopedagogică – perspective integrative, Studii de psihopedagogie specială, Vol. IV, PresaUniversitarăClujeană, Cluj-Napoca;

Anca, M. (coord. şi ed.) (2010). Psihopedagogia specială între practică şi cercetare. Studii de psihopedagogie specială, Vol. III, Presa Universitară Clujeană:Cluj-Napoca;

Anca, M., Haţegan, C. (2008). Terapia limbajului: o abordare interdisciplinară. Presa Universitară Clujeană: Cluj-Napoca;

Bodea Hațegan, C. (2016). Logopedia – Terapia tulburărilor de limbaj. Structuri deschise, Editura Trei: București;

Bodea Hațegan, C. (2014). Proba de evaluare a abilităților morfologice în limba română.  Aplicații psiholingvistice,Volumul III, E-book,  Editura Argonaut: Cluj-Napoca;

Bodea Hațegan, C. (coord.) , Talaș, D. A. (coord.) (2016). Fluența verbală – Direcții teoretice și aplicații psihopedagogice, Volumul IV, Editura Argonaut: Cluj-Napoca;

Haţegan, C. (2011). Abordări structuralist-integrate în terapia tulburărilor de limbaj şi comunicare, Presa Universitară Clujeană: Cluj-Napoca;

Popa, M.(2008), Statistica pentru psihologie. Teorie și aplicații SPSS, Ediția a II-a, Editura Polirom: Iași;

Preda, V. (coord.) (2007). Elemente de psihopedagogie specială:cercetări fundamentale şi  aplicative, Editura Eikon: Cluj-Napoca;

Roșan, A. (coord.) (2015). Psihopedagogie specială: modele de evaluare și intervenție, Editura Polirom: Iași;

Runceanu, L.E. (2007). Reprezentări sociale și atitudini față de persoanele cu dizabilități intelectuale în Elemente de psihopedagogie specială: cercetări fundamentale şi aplicative, Preda, V. (coord.) Editura Eikon: Cluj-Napoca;

Bateria PMA – Psitest Iași – achiziționată de FUAM Cabinet psihologie – 2003

Strategii de dezvoltare a comprehensiunii verbale la copiii cu dizabilitate intelectuală

Strategii de dezvoltare a comprehensiunii verbale la copiii cu dizabilitate intelectuală

Verbal comprehension development strategies for children with intellectual disabilities

Anca PĂȘCUȚĂ
Abstract

This article studies the verbal comprehension on children with intellectual disability and the ways speech therapy can influence its development, as well as verbal memory and semantic lexical abilities.
A well-defined intervention program speech and language therapy, adapted to the particularities of the child with intellectual disability focused on clear and well-structured objectives, can have quicker results and can be obtained in a much more enjoyable way for children.

Keywords: communication, intellectual disability, verbal comprehension, lexical representations, speech and language therapy
pdf

DOI: 10.26744/rrttlc.2017.3.2.12

Published on line: 31/10/2017

References:

Anca, M. (2002). Logopedie, Cluj Napoca: Presa Universitară Clujeană.

Anca, M. (2003). Metode şi tehnici de evaluare a copiilor cu CES, Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană.

Bodea Hațegan, C. (2013). Tulburările de voce și vorbire. Evaluare și intervenție, Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană.

Bodea Hațegan, C. (2014). Proba de evaluare a abilităților morfologice în limba română. Aplicații psiholigvistice, Cluj-Napoca: Editura Argonaut.

Bodea Haţegan, C. (2016). Logopedia. Terapia tulburărilor de limbaj. Structuri deschise, București: Editura Trei.

Bodea Haţegan, C. (2015). Tulburările de limbaj şi comunicare, în Roşan, A. (2015). Psihopedagogia specială, Modele de evaluare şi intervenţie, Iaşi: Polirom.

Haţegan, C. (2009). Modalităţi de evaluare şi dezvoltare a competenţei morfologice, Teză de doctorat, nepublicată, Cluj-Napoca: Universitatea Babeș-Bolyai.

Hărdălău, L. (2011). Culegere de jocuri logopedice, Oradea: Editura Primus.

Stackhouse, J., Pascoe, M., Gardner, H. (2006). Intervention for a child with persisting speech and literacy difficulties: A psycholinguistic approach, Advances in Speech–Language Pathology, 8(3): 231 – 244,

https://www.researchgate.net/publication/232035870_Intervention_for_a_child_with_persisting_speech_and_literacydifficulties_A_psycholinguistic_approach

Verza, E. (1983). Disgrafia și terapia ei, București: Editura Didactică și Pedagogică.

Vlad, E. (1999). Evaluarea în actul educațional terapeutic, București: Editura Prohumanitate.