Program de intervenție logopedică pentru dezvoltarea limbajului la preșcolarii din grupa mare

Program de intervenție logopedică pentru dezvoltarea limbajului la preșcolarii din grupa mare

Speech therapy intervention program for language development in preschoolers

Iulia-Maria PAȘCALĂU (SICOE)
Abstract

TThis paper aims to identify the developmental characteristics of language in preschool children, capturing the impact of the speech therapy program on language development, and utilizing the principles of the TALK program in speech therapy intervention. The study sample consisted of 22 preschoolers, aged between 5-6 years, from a kindergarten in Cluj-Napoca. After dividing the participants into two groups, control and experimental, the evaluation was performed using three assessment tools: the Curriculum TALK, Portage (Language subscale), and the Logopedic Album. A speech therapy intervention program was implemented for the experimental group, followed by a final evaluation conducted using the same assessment tools.
After collecting the results from pre and post-tests, all data were centralized in an SPSS database for processing. Thus, by using the paired samples t-test (hypothesis 1), the independent samples t-test (hypothesis 2), and Pearson’s bivariate correlation (hypothesis 3), it was found that all research hypotheses were confirmed.

Keywords: developmental characteristics in preschool children, language development, speech therapy
pdf
DOI: 10.26744/rrttlc.2023.9.2.04
Published on line: 10/30/2023
References
Anca, M. (2009). Tehnici specifice de terapia limbajului, suport de curs, Catedra de psihopedagogie specială, Cluj-Napoca: UBB
Biber, D. (2013). Dysphagia in the early childhood and children with feeding disorders in clinical practice. Assesment and management of feeding problems in preterns and young babies, prezentare susținută cu ocazia cursului de formare organizat în cadrul Proiectului Program Erasmus „Let me be one of you „.
Bodea-Hațegan, C. (2011). Abordări structuralist-integrate în terapia tulburărilor de limbaj și comunicare. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană.
Bodea-Hațegan, C. (2016). Logopedia: terapia tulburărilor de limbaj: structuri deschise. București: Editura Trei.
Coşeriu, E. (1999). Introducere în lingvistică. Cluj – Napoca: Editura Echinocţiu.
Glauber, A. (2010). Dezvoltarea limbajului la școlarul mic. Drobeta-Turnu Severin: Ștef.
Oprea, V., Nițu, E., Chiriacescu, D., & Lungu Petruța, E. (2003). Set de instrumente, probe şl teste pentru evaluarea educaţională a copiilor cu dizabilităti. București: MarLink.
https://words.eminus.pl/ – Proba Curriculum TALK

Acknowledgement. Lucrarea a fost elaborată în cadrul masteratului de Terapia Limbajului și Audiologie Educațională, Departamentul de Psihopedagogie specială, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, sub coordonarea Conf. Univ. Dr. Bodea-Hațegan Carolina.