Information and communication technologies

Programe informatice utilizate în terapia ludică la copiii cu dizabilităţi auditive

Information and communication technologies used during the play therapy for children with hearing impairments

Rodica POPESCU, Vasile Radu PREDA
Abstract

Play therapy objectives and information and communication technologies for people with hearing impairment functions are identified in the first part of this article. There are many benefic aspects of using computers during therapeutic approaches when working with persons with hearing impairments. The research presents the results from 108 hearing impaired students evaluated with Verbal Comprehension Probe from Sibiu, non-verbal probe for auditory memory, auditory discrimination and sounds discrimination. During intervention the following programs were used: Detektiv Langohr, Paint Editor and Visual Stimulation Software. Conclusions reflect the improvements the students made in the following areas: digital competences, internet access and flexible perceptive-cognitive styles. Information and communication technologies can be used during the therapeutic activities in the benefit of students with hearing impairment.

Keywords: information and communication technologies, play therapy, hearing impairments.
pdf

DOI:10.26744/rrttlc.2015.1.1.09

Published on line: 15/10/2015

References:

Aufauvre, Marie-René (1988). Pour eux aussi, Catalogue jeux et jouets, Bruxelles.

Approche des modèles conceptuels en ergothérapie, http://www.anfe.asso.fr/livre/modele.htm

Craina, S. (2006). Computerul în activitatea educaţională dincolo de ora de curs, M.E.C., Bucureşti.

Cziker, R. (2001). Educaţia şi stimularea vizuală la copilul cu deficienţă vizuală., Cluj-Napoca: Editura Presa Universitară Clujeană.

Piaget, J.; Inhelder, B. (1972). Psihologia copilului, Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică.

Popescu, R. (2003). Problematica deficienţilor de auz, Sibiu: Editura Psihomedia.

Popescu, R. (2004), Formarea şi dezvoltarea competenţelor de comunicare la copiii deficienţi de auz, Sibiu: Editura Universităţii Lucian Blaga.

Popovici, D.V.; Matei, S. R. (2005). Terapie ocupaţională pentru persoane cu dizabilităţi. Constanţa: Editura Muntenia

Preda, V., Ferenczi, I. (1995). Abordarea obiectivelor pedagogice. În: M. Ionescu (coord.). Didactica modernă, pp. 86-108, Cluj-Napoca: Editura Dacia

Preda, V. R. (2015). Obiective, funcţii şi aplicaţii ale terapiei ocupaţionale. În: Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane. Academia Română. Filiala Cluj-Napoca. Departamentul de cercetări socio-umane, Cluj-Napoca: Editura Limes & Argonaut, pp. 385-394

Wilcook, A. (1986). Ocupational Therapy Approaces to Stroke, Churchill Livingstone, London, New York.