Complex therapeutic approach

Demers complex de evaluare în contextul implantării cohleare. Studiu de caz

Complex therapeutic approach in bilateral cochlear implantation. Case study report

Carolina BODEA HAŢEGAN

Abstract

Bilateral implantation is considered to be an important to be used method for verbal- hearing rehabilitation. The relevance of the bilateral implantation is proven mostly related to language development, but also to the ability to identify the noise source. This article underlines a complex assessment procedure through a case study report, reflecting the fact that language development and hearing perceptive abilities reach a high level of functionality when the child relies on a biaural hearing due to bilateral cochlear implantation. This complex assessment procedure can be considered a valuable starting point in projecting auditory-verbal therapeutic program.

Keywords: hearing impairments, cochlear implantation, language assessment, bilateral implantation

pdf

DOI: 10.26744/rrttlc.2015.1.1.02

Published on line: 15/10/2015

References:

Anca, M. (2003). Metode şi tehnici de evaluare a copiilor cu CES, Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană.

Anca, M. (2007). Psihologia deficienţilor de auz, Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană.

Bodea Haţegan, C. (2014, a). Abordări psihopedagogice în contextul implantării cohleare bilaterale, în Abordări terapeutice ale limbajului. Perspective actuale, Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, p. 9-19.

Bodea Haţegan, C. (2014, b). Probă de evaluare a abilităţilor morfologice în limba română. Aplicaţii psiholingvistice, E-book, Cluj-Napoca: Editura Argonaut.

Bodea Haţegan, C., Talaş, D. (coord.) (2014). Fluenţa verbală. Direcţii teoretice şi aplicaţii psihopedagogice, Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană.

Haţegan, C. (2007). Dezvoltarea abilităţilor de cercetare ale studenţilor pentru dezvoltarea competenţei de comunicare: selecţie de material lingvistic, în volumul şcolii de vară “Dezvoltarea competenţelor didactice şi de cercetare în ştiinţele naturii”, coord. Anca, M., Ciascai, L., Ciomoş, F., Casa Cărţii de ştiinţă: Cluj-Napoca, p. 87-95.

Haţegan, C. (2009). Modalităţi de evaluare şi dezvoltare a competenţei morfologice, Teză de doctorat, nepublicată, Cluj-Napoca: Universitatea Babeș-Bolyai.

Haţegan, C. (2011). Abordări structuralist-integrate în terapia tulburărilor de limbaj şi comunicare, Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană.

Pufan, V. (1982). Probleme de surdo-psihologie, Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică.