Informații autori

Dacă sunteți interesați să publicați în RRTTLC așteptăm articolele pe adrea informatii@asttlr.ro sau asttlrromania@gmail.com 

Pentru primul număr al revistei materialele trebuie trimise până la data de 31 Ianuarie.
Pentru al doilea număr al revistei materialele trebuie trimise până la data de 31 August.

Articole vor fi însoțite de un documentul care atestă originalitatea materialului.  Vă rugăm să folosiți formularul următor.
Declaratie de autentiticitate

Politica anti-plagiat

Pentru a asigura originalititatea materialelor și calitatea revistei, articolele acceptate spre publicare vor fi verificate pentru marcarea coeficienților de similitudine.

Taxa de procesare

Revista nu percepe taxe de publicare sau de procesare a articolelor supuse procesului de peer review.

Politica de copyright și permisiuni

RRTTLC permite autorilor să  își păstrează drepturile asupra  articolelor publicate în jurnal, fără nici o restricție, să le publice pe paginile proprii și să le distribuie prin intermediul platformelor de pupularizare a științei, sau cum consideră autorii în interesul lor.

RRTTLC recomandă autorului/autorilor folosirea  identificatorului DOI-ul atribuit de RRTTLC pentru popularizarea articolului și creșterea numărului de citări.

RRTTLC atrage atenția totodată că publicarea aceluiași articol într-o altă formă, contravine normelor etice academice,  intrând sub incidența auto-plagiatului. Autorul/autorii își vor asuma această responsabilitate.

 


Author guidelines

Plagiarism

The article submitted to RRTTLC are verified by plagiarism software.

Processing charges

The journal does not ask for submission or article processing charges (APCs).

The journal copyright and permissions

The journal allow the author(s) to hold the copyright without restrictions the journal  will allow the author(s) to retain publishing rights without restrictions, to publish the article on personal website, promote them through scientific platform, based on the interest of the autor(s).

RRTTLC recomandă autorului/autorilor folosirea  identificatorului DOI-ul atribuit de RRTTLC pentru popularizarea articolului și creșterea numărului de citări.

RRTTLC recommends the author (s) to use the DOI identifier assigned by RRTTLC to popularize the article and increase the number of citations.

RRTTLC also draws attention to the fact that publishing the same article in another form/jornal is contrary to ethical norms, falling under self-plagiarism. The author / authors will assume this responsibility.