Peer review

Procesul de recenzare

Fiecare articol trimis spre Revista Română de Terapia Tulburărilor de Limbaj și Comunicare (RRTTLC) va fi recenzat de 2 specialiști din domeniul terapiei tulburărilor de limbaj și comunicare, 1 specialist va fi cadru didactic universitar, iar celălalt specialist va fi practician, terapeut al limbajului.

Cei doi recenzori vor completa un formular de recenzare standard, unde au posibilitatea să își noteze și observațiile sau aspecte ce pot fi modificate de către autorii articolelor, cu scopul creșterii valorii materialelor ce urmează să fie publicate în cadrul revistei. Datele consemnate de cei doi recenzori vor fi transmise apoi autorilor articolelor, în vedere implementării modificărilor sugerate, dacă este cazul.

Editorul principal RRTTLC apelează procesul double-blind peer review. Recenzorii nu cunosc numele autorilor ai căror articole le recenzează, iar autorii nu cunosc numele celor care le recenzează articolul. Recomandările recenzorilor sunt transmise editorului principal, care poate lua una dintre următoarele decizii:

 • respinge articolul,
 • cere o nouă recenzie din partea unui terţ,
 • solicită revizuirea articolului de către autor,
 • acceptă materialul spre publicare.

Procesul de recenzare este estimat să dureze o lună de zile.

 


Peer review process

Manuscripts submitted to RRTTLC  through e-mail are initially reviewed by the Editors, who:

 • analyze whether the Author Guidelines were respected,
 • the subject of the article fits the journal area of interest
 • decide accordingly if the article will be rejected or accepted for peer review.

RRTTLC uses a double blind peer review process. The identity of the author(s) and reviewers will be protected.The paper will be reviewed by two specialists in the field of the article .  The final decision will be taken by the Editors, based on this review.

Each submitted manuscript is evaluated on the following basis:

 • its ability to communicate in written (grammar and style)
 • the originality of its contribution
 • the coherence of its analysis

After the peer review, the article will be either:

 • accepted without changes;
 • accepted with conditions:  minor or major review
 • rejected.

The expected time for evaluation of manuscripts is one month from the date of receipt.

Review form