Rolul jocului didactic în dezvoltarea autonomiei personale la elevii cu dizabilități severe

Rolul jocului didactic în dezvoltarea autonomiei personale la elevii cu dizabilități severe

The role of didactic game in developing self-autonomy for children with severe disabilities

Minodora SÎRBU
Abstract

This article presents the role of the didactic play in developing personal autonomy in students with severe disabilities. The didactic games applied to students with severe disabilities highlight the way in which the didactic game can contribute to the development of personal autonomy by developing adaptive daily life skills.

Keywords: personal autonomy, didactic play, intellectual disabilities, curative pedagogy, multiple disabilities.

pdf

DOI: 10.26744/rrttlc.2020.6.1.07

Published on line: 15/03/2020

References:

Bocoș, M.D. (2013). Instruirea interactivă”, Iași: Editura Polirom.
Golășie, M. (2018). Jocul în pedagogia curativă, în Catalano, H., Albulescu, I. (coord.), (2018). Pedagogia jocului și a activităților ludice, pag. 274-285, București: Editura Didactică și Pedagogică.
Hathazi, A. (2015), Dizabilitățile multiple, în Roșan, A. (coord.), (2015). Psihopedagogie specială. Modele de evaluare și intervenție, pag. 187-241, Iași: Editura Polirom.
Roșan, A., Bălaș-Baconschi, C. (2015). Dizabilitatea intelectuală, în Roșan, A. (coord.), (2015). Psihopedagogie specială. Modele de evaluare și intervenție, pag. 99-122, Iași: Editura Polirom.