Editorial


Editorial

Carolina BODEA-HAŢEGAN

pdf
DOI:10.26744/rrttlc.2021.7.2.01

Numărul 2 al Revistei Române de Terapia Tulburărilor de Limbaj și Comunicare-RRTTLC din anul 2021 cuprinde zece materiale valoroase pentru domeniul practicii logopedice, din țara noastră.

Articolul care deschide volumul New Tools for Romanian SLPs to use with Language Learning Children/ Noi instrumente de lucru pentru logopezi prin care se abordează achiziția limbajului pune la îndemâna cititorilor, cu generozitate o scală de evaluare a abilităților comunicaționale, scală elaborate de Ellen Rhodes și tradusă în limba română de Carolina Bodea Hațegan și Dorina Talaș. Cel de-al doilea material din volum ne plasează în zona comunicării didactice, în contextul învățării online și stabilește aspecte practice și teoretice cu privire la provocarea pe care o astfel de predare/învățare o deschide cadrelor didactice și terapeuților. Următoarele șapte articole delimitează aspecte centrale ale muncii logopedului, punând la dispoziția cititorilor atât date cantitative și dovezi științifice, prin care se consolidează statutul de știință al domeniului logopedic, cât și abordări calitative și studii de caz, unde măiestria și priceperea specialiștilor se poate constitui în veritabile modele de urmat. Nu în ultimul rând se delimitează rolul părinților în demersal de recuperare, pornind de la cazul specific al copilului cu TSA, dar care poate fi extrapolate și spre alte situații și context patologice. Articolul cu care se închide acest număr, ne invită la reflecție, pentru că într-adevăr procesul terapeutic pentru copilul cu dizabilități și tulburări, trebuie contextualizat și angrenat în firescul vieții cotidiene, unde atitudinile și abilitățile sociale sunt cele care răzbat și trebuie modelate, nu numai în relație cu categoria de copii cu care se lucrează, ci în relație cu mediul școlar per ansamblu.

Volumul curent aduce și o surpriză practică cititorilor, invitându-i să descarce Aplicația OctoPlay, un instrument care vizează terapia logopedică a tulburărilor de pronunție, gândită în contextul dizabilității. Prin urmare, acest instrument, care se dorește a fi extins, dezvoltat, este primul instrument care vizează terapia tulburărilor de limbaj în contextul în care tulburarea de limbaj este secundară unui tablou de dizabilitate. Bineînțeles că aplicația poate fi utilizată cu success și în contextul tulburărilor de limbaj specific, în contextul tulburărilor de limbaj cu dezvoltare tipică.

Vă dorim lectură plăcută, șanse de a frunctifica elementele de noutate aduse în acest număr și deschidere spre preocupările logopedice actuale!

Cluj-Napoca 24.10.2021

Noi instrumente de lucru pentru logopezi prin care se abodează achiziția limbajului

Noi instrumente de lucru pentru logopezi prin care se abodează achiziția limbajului

New Tools for Romanian SLPs to use with Language Learning Children

Ellen A. RHOADES, Carolina BODEA HATEGAN, Dorina TALAȘ
Abstract

The purpose of this article is to highlight the importance of using three functional measures: Auditory Developmental Scale (0-6 years), Caregiver Intake Interview, and Infant-Directed Speech Checklist in SLT. In the first part of this article, the authors discuss the purpose and advantages of using these instruments in SLT practice. In the last part of this article, the Caregiver Intake Interview and the Infant-Directed Speech Checklist are presented in two languages, English and Romanian.

Keywords: hearing loss, collaboration, functional measures
pdf

DOI:10.26744/rrttlc.2021.7.2.02

Published on line: 31/10/2021

References:

Bodea Hațegan, C. (2016). Logopedia. Terapia tulburărilor de limbaj- Structuri deschise, București: Editura Trei,

Rhoades, Ellen A. (2020). How babies with hearing loss learn language. Volta Voices, 27(3).

Rhoades, Ellen A. (2019). Caregiver Intake Interview. https://www.researchgate.net/publication/337801887_CAREGIVER_INTAKE_INTERVIEW

Rhoades, Ellen A. Infant-Directed Speech Checklist (2021). https://www.researchgate.net/publication/349379956_Figure_1_CHECKLIST_OF_IDS_FEATURES_Caregiver_Talk

Rhoades, Ellen & AVT, Cert. (2020). How Infants Learn Infant-directed speech teaches more than just words-it helps babies learn from statistical distribution and patterns of their surrounding environment

https://www.researchgate.net/publication/341059867_How_Infants_Learn_Infant-directed_speech_teaches_more_than_just_words-it_helps_babies_learn_from_statistical_distribution_and_patterns_of_their_surrounding_environment

Rhoades, Ellen A. (2020). How babies learn language. Volta Voices, 27(2), 15-21.

Comunicarea didactică în mediul online


Comunicarea didactică în mediul online

Didactic Communication in Online Learning

Ioana ROMAN, Mirela FĂRĂGĂU, Sorina DÂRJAN
Abstract This qualitative study was focused on higher education and learning through online didactic communication. Using an approach of mixed data collection methods, such as: essay, focus group technique and oral questioning, the research aimed to identify how online communication can be streamlined. The role is to identify different components of the learning environment that may affect the learning experience. These components could have a major impact on efficient communication of higher education (students cohort is N = 98). Results have shown that students had well-defined opinions regarding didactic communication in the virtual environment. They had a positive learning experience and efficient communication only if they were involved in activities and if they were not distracted by other actions or sounds of the environment.

Keywords: blended learning, comunicare eficientă, comunicare non-verbală, e-learning


pdf

DOI: 10.26744/rrttlc.2021.7.2.03

Published on line: 31/10/2021

Reference

Allen, J., Rowan, L. & Singh, P. (2020). Teaching and teacher education in the time of Covid-19, Asia-Pacific Journal of Teacher Education 48, 3.

Barrett, L.F.; Russell, J.A. (2015). (Eds.) The Psychological Construction of Emotion; Guilford Press: New York, NY, USA. [Google Scholar]

Brackett, M.A.; Rivers, S.E. & Salovey, P. (2011). Emotional intelligence: Implications for personal, social, academic, and workplace success. Soc. Personal. Psychol. Compass 2011, 5, 88–103. [Google Scholar] [CrossRef],

Baudrillard, J. (1992). Pataphysics of year 2000. Originally published in French as part of Jean Baudrillard, L’Illusion. de la fin: ou la greve des evenements, Galilee: Paris, 1992 (Charles Dudas, Trans.) York University, Canada

Capone, R., Adesso, M. G., Del Regno, F., Lombardi, L., & Tortoriello, F. S. (2021). Mathematical competencies: a case study on semiotic systems and argumentation in an Italian High School. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 52(6), 896–911.

Curry, A. (2018). Copii străluciți, elevi fascinanți, Ed. For You, București.

Fredricks, J. A., Blumenfeld, P. C., & Paris, A. H. (2004). School engagement: Potential of the concept, state of the evidence. Review of Educational Research, 74(1), 59–109.

Gaowei, C., Chung K.L., &Hu, L. (2020). Sustaining online academic discussions: Identifying the characteristics of messages that receive responses – ScienceDirect 2020

Goleman, D. (2008). Inteligența emoțională, Editura ”Curtea veche”, București

Hidalgo, F. J. P., & Abril, C. A. H. (2020). MOOCs: Origins, Concept and Didactic Applications: A Systematic Review of the Literature (2012–2019) (pp. 1–27). Knowledge and Learning: Technology.

Hyypiä, M., Sointu, E., Hirsto, L., & Valtonen, T. (2019). Key components of learning environments in creating a positive flipped classroom course experience. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research.

Information Technology and Teacher Education International Conference (pp. 2214–2226). Association for the Advancement of Computing in Education (AACE).

Istrate, O., & Velea, L.S. (2006). Student Voice Romania, British Council, București, online: http://www.tehne.ro/resurse/TEHNE_SVR_Raport_2006.pdf

Kong, Q. P., Wong, N. Y., & Lam, C. C. (2003). Student engagement in mathematics: Development of instrument and validation of construct. Mathematics Education Research Journal, 15(1), 4–21.

Li, J., Wong, S. C., Yang, X., & Bell, A. (2020). Using feedback to promote student participation in online learning programs: evidence from a quasi-experimental study. Educational Technology Research and Development, 68(1), 485–510.

Lepper, M. R. (1988). Motivational considerations in the study of instruction. Cognition and Instruction, 5(4), 289–309.

Whiting, J. (2012).Online Communication and Social Networking (United States: Reference Point Press,  17.

Mishra, P., & Koehler, M. J. (2007). Technological pedagogical content knowledge (TPCK): Confronting the wicked problems of teaching with technology. In Society for

Ndiyae, N. M., Chaabi, Y., Lekdioui, K., & Lishou, C. (2019). Recommending system for digital educational resources based on learning analysis. In Proceedings of the New Challenges in Data Sciences: Acts of the Second Conference of the Moroccan Classification Society (pp. 1-6).

Rajab, K. D. (2018). The effectiveness and potential of E-learning in war zones: An empirical comparison of face-to-face and online education in Saudi Arabia. IEEE Access, 6, 6783-6794.

Roberts, L. D., Howell, J. A., & Seaman, K. (2017). Give me a customizable dashboard: Personalized learning analytics dashboards in higher education. Technical Knowledge Learning, 22, 317–333.

Rabardel, P., & Samurcay, R. (2001). From artifact to instrument-mediated learning. In: Symposium on New challenges to research on Learning (pp. 21–23).

Sahu Closure of universities due to coronavirus disease 2019 (COVID-19): Impact on education and mental health of students and academic staff Cureus, 12 (4) (2020), pp. 1-6, 10.7759/cureus.7541

Skinner, E., Furrer, C., Marchand, G., & Kindermann, T. (2008). Engagement and disaffection in the classroom: Part of a larger motivational dynamic? Journal of Educational Psychology, 100(4), 765.

Shonfeld, M., & Magen-Nagar, N. (2020). The impact of an online collaborative program on intrinsic motivation, satisfaction and attitudes towards technology. Technical Knowledge and Learning, 25, 297–313.

Tîrziman, E. (2007). Utilizarea noilor tehnologii ale informării şi comunicării în mediul universitar: aspecte ale formării unei culturi informaţionale. Universitatea din Bucureşti

Thoits, P.A. The sociology of emotions. Ann. Rev. Soc. 1989, 15, 317–342. [Google Scholar] [CrossRef]

UNESCO IESALC (2020). UNESCO IESALC (2020). COVID-19 and higher education: Today and tomorrow. Impact analysis, policy responses and recommendations. Retrieved from  http://www.iesalc.unesco.org/en/wp content/uploads/2020/04/COVID-19-EN-090420-2.pdf.

Valtonen, T., Leppänen, U., Hyypiä, M., Kokko, A., Manninen, J., Vartiainen, H., … & Hirsto, L. (2020). Learning environments preferred by university students: a shift toward informal and flexible learning environments. Learning Environments Research, 1-18.

Whiting, J. (2012). Online Communication and Social Networking (United States: Reference Point Press, 2012), 17. World Health Organization. (2005). Promoting Mental Health: Concepts, Emerging Evidence, Practice. In A Report of the World Health Organization, Department of Mental Health and Substance Abuse in Collaboration with the Victorian Health Promotion Foundation and the University of Melbourne; World Health Organization: Geneva, Switzerland.

Logopedia-considerații praxiologice: interogații, bune practice și intervenție bazată pe dovezi științifice

Logopedia-considerații praxiologice: interogații, bune practice și intervenție bazată pe dovezi științifice

SLT- practical aspects: inquiries, good practices and evidence based interventions

Ovidiu Cristian TUDOREAN
Abstract INTRODUCTION: Although speech therapy in Romania has a tradition of over 70 years, the practice in the field is in a full process of affirmation and clarification. The initial training system and some professional organizations contribute to the updating and dissemination of standards and good practices in the field.
OBJECTIVES: This paper aims to describe some aspects of Romanian speech therapy practice and to draw attention to some discrepancies in the reporting of language and communication disorders. Some suggestions on concrete ways of intervention and evidence-based speech therapy are also offered.
METHODS: (1) The statistical data reported by the Iași Inter-School Speech Therapy Center between 2011 and 2020 were analyzed. The data are compared with those available internationally. (2) Two children groups were considered: one diagnosed with developmental language disorder (DLD) (n = 67) and another diagnosed with language delay (LD) (n = 57), aged between 3 and 12 years (M = 5 years 8 months). Tests were used to establish the psychological language age, active and passive vocabulary, record the phonetic inventory and language samples analysis (LSA) for qualitative observations.
RESULTS: (1) Statistical data reveal a concordance of reports for speech sound disorders. There are major discrepancies for the other language and communication disorders. Causal explanations and potential directions for remedying this situation are proposed.
(2) A statistical analysis (Student’s t test) was conducted in order to compare the children in LD and DLD groups. The data obtained from this analysis along with LSA indicate that the language skills differ between the two groups on the following aspects: lexical, pragmatic, semantic, syntactic, morphological and phonological. Significant differences (p<0.05) occur for onset speech therapy age, phonological disorder, passive vocabulary and language psychological age. Results for active vocabulary did not indicate statistical difference between LD and DLD children. CONCLUSIONS: Explorations reveal a situation with potential negative consequences on children with language and communication disorders. It is desirable to ensure a consensus among practitioners, from the identification phase to the construction of the remediation plan. The use of guidelines for language development and communication skills can contribute to a unitary and effective practice. The study is a prospective one, this issue being subject for further exhaustive approaches.

Keywords: Romanian speech therapy, language disorders prevalence, language tests, evidence-based practice, guides for developing language and communication skills.

"/pdf


DOI: 10.26744/rrttlc.2021.7.2.04  

Published on line: 31/10/2021

Reference

American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5®): American Psychiatric Pub.

Bishop, D. V. M., Snowling, M. J., Thompson, P. A., & Greenhalgh, T. (2017). Phase 2 of CATALISE: a multinational and multidisciplinary Delphi consensus study of problems with language development: Terminology. J Child Psychol Psychiatry, 58(10), 1068-1080. doi:10.1111/jcpp.12721

Bishop, D. V. M., Snowling, M. J., Thompson, P. A., Greenhalgh, T., & consortium, C. (2016). CATALISE: A Multinational and Multidisciplinary Delphi Consensus Study. Identifying Language Impairments in Children. PLOS ONE, 11(7), e0158753. doi:10.1371/journal.pone.0158753

Black LI, Vahratian A, Hoffman HJ. (2015). Communication disorders and use of intervention services among children aged 3–17 years: United States, 2012. NCHS data brief, no 205. Hyattsville, MD: National Center for Health Statistics.

Bloom, L., & Lahey, M. (1978). Language development and language disorders. New York: John Wiley and Sons.

Bodea Hațegan, C. (2016). Validation study of a morphological assessment tool for the romanian speaking population. Journal of Evidence-Based Psychotherapies, 16(2).

Broomfield, J., & Dodd, B. (2004). The nature of referred subtypes of primary speech disability. Journal Child Language Teaching Therapy, 20(2), 135-151.

Brown, R. (1973). A first language: The early stages: Harvard U. Press.

Chomsky, N. (1957). Syntactic structures. The Hague/Paris: Mouton.

Craig, A., Hancock, K., Tran, Y., Craig, M., & Peters, K. (2002). Epidemiology of stuttering in the community across the entire life span. Journal of Speech, Language, Hearing Research.

Deltour, J., & Hupkens, D. (1980). Test de vocabulaire actif et passif, TVAP. Braine le Château: Editions Applications des Techniques Modernes.

Descoeudres, A. (1924). La mesure du langage de l’enfant. J. de Psychol, 21, 44-47.

Duchan, Judith, Felson (2011). A History of Speech – Language Pathology (ebook). Published May 12th 2011 by online ebook. Author(s): Judith Felson Duchan. Edition language: English

Ebbels, S. H., McCartney, E., Slonims, V., Dockrell, J. E., & Norbury, C. F. (2019). Evidence‐based pathways to intervention for children with language disorders. Int J Lang Commun Disord, 54(1), 3-19. doi:10.1111/1460-6984.12387

Fiestas, C. E., Bedore, L. M., Peña, E. D., Nagy, V. J., Cohen, J., & McAlister, K. (2005). Use of mazes in the narrative language samples of bilingual and monolingual 4-to 7-year old children. Paper presented at the ISB4: Proceedings of the 4th International Symposium on Bilingualism.

Fröschels, E. (1925). Psychologie der Sprache. Leipzig und Wien: Franz Deuticke.

Green, L. W. (2008). Making research relevant: if it is an evidence-based practice, where’s the practice-based evidence? Family practice, 25(suppl_1), i20-i24.

Hess, C. W., Sefton, K. M., & Landry, R. G. (1986). Sample size and type-token ratios for oral language of preschool children. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 29(1), 129-134.

Ketelaars, M. P., Cuperus, J. M., van Daal, J., Jansonius, K., & Verhoeven, L. (2009). Screening for pragmatic language impairment: the potential of the children’s communication checklist. Res Dev Disabil, 30(5), 952-960. doi:10.1016/j.ridd.2009.01.006

Law, J., Boyle, J., Harris, F., Harkness, A., & Nye, C. (2000). The feasibility of universal screening for primary speech and language delay: findings from a systematic review of the literature. Developmental medicine and child neurology, 42(3), 190–200. https://doi.org/10.1017/s0012162200000335

Leonard, L. B. (2020). A 200-Year History of the Study of Childhood Language Disorders of Unknown Origin: Changes in Terminology. Perspectives of the ASHA Special Interest Groups, 5(1), 6-11. doi:10.1044/2019_PERS-SIG1-2019-0007

Macrae, T. (2017). Stimulus Characteristics of Single-Word Tests of Children’s Speech Sound Production. Language, Speech, and Hearing Services in Schools, 48(4), 219-233. doi:doi:10.1044/2017_LSHSS-16-0050

Miller, J. F., & Chapman, R. S. (1981). The relation between age and mean length of utterance in morphemes. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 24(2), 154-161. doi:10.1044/jshr.2402.154

  Myklebust, H. R. (1956). Language Disorders in Children. Exceptional Children, 22(4), 163–166. https://doi.org/10.1177/001440295602200406

Orton, S. T. (1937). Reading, writing and speech problems in children. New York, NY, US: W W Norton & Co.

Owens, R., & Pavelko, S. L. (2020, 29.03.2020). SUGAR Sampling Utterances and Grammatical Analysis Revised. Retrieved from https://www.sugarlanguage.org/

Rice, M. L., Smolik, F., Perpich, D., Thompson, T., Rytting, N., & Blossom, M. (2010). Mean Length of Utterance Levels in 6-Month Intervals for Children 3 to 9 Years With and Without Language Impairments. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 53(2), 333-349. doi:doi:10.1044/1092-4388(2009/08-0183)

Richards, B. (1987). Type/Token Ratios: what do they really tell us? Journal of child language, 14, 201-209. doi:10.1017/S0305000900012885

Templin, M. C. (1957). Certain language skills in children; their development and interrelationships. Minneapolis, MN, US: University of Minnesota Press.

Tomblin, J. B., Records, N. L., Buckwalter, P., Zhang, X., Smith, E., & O’Brien, M. (1997). Prevalence of Specific Language Impairment in Kindergarten Children. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 40(6), 1245-1260. doi:doi:10.1044/jslhr.4006.1245

Vrăsmaş, E., Muşu, I., & Stănică, C. (1997). Terapia tulburarilor de limbaj: intervenții logopedice. București: Editura Didactică şi Pedagogică.

Werner, H. (1940). Comparative psychology of mental development. NY: International Universities Press, Inc.

World Economic Forum (2020). Future of Jobs Report. Retrieved from https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2020 World Health Organization. (1993). The ICD-10 classification of mental and behavioural disorders : diagnostic criteria for research. In. Geneva: World Health Organization.

Rolul activ al părintelui în procesul de recuperare a copiilor cu TSA


Rolul activ al părintelui în procesul de recuperare a copiilor cu TSA

The active role of the parent in children`s with ASD rehabilitation process

Ioana Mădălina ORIAN, Andreea Garofița BACIU
Abstract

Poor social-pragmatic communication is one of the frequent symptoms of the Autism Spectrum Disorder (ASD). The determining factors of the syncopes which occur on the communication level are the deficits in the receptive and expressive language. The role of communication and language, the intervention of the parent in the process of recovering the child, the training of the parents as well as the early intervention in the Autism Spectrum Disorder are aspects that have benefited from more attention lately. The main objective of this paper is to observe the progress made by the children with ASD, who have benefited from online education and recovery therapy from a therapist. The case study was used, through observing the evaluation reports with the help of the ABLLS-R evaluation tool, applied to five children with ASD. The expected results have taken the form of improved performance on the evaluated subscales and with improved results in the intervention applied by the parent and guided by the therapist. These findings are meant to emphasize the importance of parent involvement in the process of developing language and communication, as well as recovery in the context of ASD.

Keywords: telepractice, autism spectrum disorder, social-pragmatic communication disorders, early intervention, parents` training

pdf


DOI: 10.26744/rrttlc.2021.7.2.05

Published on line: 31/10/2021

Reference

APA, (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition (DSM-5), American Psyciatric Association

Bălaș-Baconschi, C. (2015). Psihopedagogie specială. Modele de evaluare și intervenție (volum coordonat de Adrian Roșan), editura Polirom, Iași

Bodea Hațegan, C., Talaș, D.A. (2020). Ghid practic de organizare a activităților online, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca

Botezat, L. (2021). Rolul implicării parentale în procesul de intervenție logopedică, available online at  DOI:10.26744/rrttlc.2021.7.1.07

David, D. (2006), Metodologia cercetării clinice: fundamente, editura Polirom, Iaşi, pag.127-136

Elder JH, Valcante G, Yarandi H, White D, Elder TH, (2005). Evaluating in-home training for fathers of children with autism using single-subject experimentation and group analysis methods.

Filipek PA& al (2001). Practice parameter: screening and diagnosis of autism: report of the Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology and the Child Neurology Society.

Gillett, J.N., Leblanc, L., (2007). Parent-implemented Natural Language Paradigm to increase language and play in children with autism,

Helm, D. T., & Kozloff, M. A. (1986). Research on parent training: Shortcomings and remedies. Journal of Autism and Developmental Disorders, 16, 1–22.

Huerta, M., Some, L., Duncan, A., Hus, V., Lord, C. (2012). Application of DSM-5 Criteria for Autism Spectrum Disorder to Tree Samples of Children With DSM-IV Diagnoses of Pervasive Developmental Disorders. American Journal of Psychiatry 169:1056-1064

Jocelyn, L. J., Casiro, O. G., Beattie, D., Bow, J., & Kneisz, J. (1998). Treatment of children with autism: A randomized controlled trial to evaluate a caregiver-based intervention program in community day-care centers. Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics, 19, 326–334

Lowry, L. (2020). Moving Hanen Parent Programs Online. Hanen Centre.

Lovaas, O. I., Koegel, R. L., Simmons, J. Q., & Long, L. S. (1973). Some generalization and follow-up measure on autistic children in behavior therapy. Journal of Applied Behavior Analysis, 6, 131–166.

Makryagianni, M.K. & Reed, P. (2010). A meta-analytic review of the effectiveness of behavioural early intervention programs for children with autistic spectrum disorders. Research in Autism Spectrum Disorders, 4(4), 577–593. https://doi.org/10.1016/j.rasd.2010.01.014

Maynard, DW., McDonald, T.A., Stickle, T., (2015). Parents as a Team: Mother, Father, a Child with Autism Spectrum Disorder, and a Spinning Toy, available on-line at

Matson, L.J., Turygin N.C., Beighley J., Rieske R., Tureck, K., Matson, M.L., (2012). Applied behavior analysis in Autism Spectrum Disorders: Recent developments, strengths, and pitfalls

Matson, M.L., Mahan, S., Matson, J.L., (2009). Parent training: A review of methods for children with autism spectrum disorders,

Orțan, F. (2020). Cuvânt introductiv la Ghid practic de organizare a activităților online (autori Carolina Bodea Hațegan, Dorina Anca Talaș)

Paris, J. (2015). Ghidul DSM-5 pentru clinicianul inteligent, București, editura Trei.

Trifu, R.N., Bodea Haţegan, C., Miclea, B. (2019). Limbaj şi comunicare în contextul TSA: mituri şi evidenţe available on-line at  https://asttlr.files.wordpress.com/2019/04/11_trifu_hategan_miclea.pdf

World Health Organization, (1993). The ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders. Nonserial Publication WHO available on-line at https://doi.org/10.4103/0019

http://www.cdc.gov/ncbddd/autism/data.html

http://autism-society.org/what-is/

Evaluarea logopedică la început de an școlar. Model de fișă de evaluare logopedică și aplicații


Evaluarea logopedică la început de an școlar. Model de fișă de evaluare logopedică și aplicații

Speech and language assessment in the school year beginning. Example of Speech and Language Assessment Scale and practical aspects

Șoimița GHERLE, Daciana PANȚIRU
Abstract

The aim of this paper was to illustrate the approach of speech and language asssessment developed within the Interschool Speech Therapy Centers in Romania (Centrele Logopedice Interșcolare), at the beginning of the school year, in a pandemic context. It presents the initial evaluation of students and preschoolers, but also the way in which the complex evaluation of children identified with speech and language disorders is developed, fallowing the legislation and specific methodology. The Speech and Language Evaluation Scale is a very useful tool at this stage and beyond. This helps to condense the relevant data about children, to formulate the speech therapy diagnosis and to outline the therapeutic approach. The developed model addresses both aspects of psychomotor development and aspects of pronunciation and articulation. It is designed mainly for primary school students, but can also be applied to preschoolers. The presented case study is intended to highlight the way this model can be used, at various stages, in a specific intervention strategy.

Keywords: speech and language disorders, initial evaluation, speech and language assessment scale, diagnosis, specific SLT intervention


pdf

DOI: 10.26744/rrttlc.2021.7.2.06

Published on line: 31/10/2021

Reference

Bodea Hațegan, C. (2016). Logopedia – Terapia tulburărilor de limbaj. Structuri deschise, București: Editura Trei.

Gherle, Ș. (2010). Minighid logopedic și eu vreau să vorbesc corect,  București: Editura Universitară.

Jurcău, E., Jurcău N. (1999). Învățăm să vorbim corect, Cluj-Napoca: Editura Printek.

Moldovan, I. (2006). Corectarea tulburărilor limbajului oral, Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană.

Panțiru, D., Bota, A., Goga, C., Zăhan,  D. (2003). Potrivim cuvinte, Cluj-Napoca: Casa Corpului Didactic.

Preda, V. (2006). Programe de intervenție timpurie și practici educative destinate copiilor cu dizabilități sau cu întârziere în dezvoltare, Revista de Psihopedagogie, 1, p. 77-96.

Vrăşmaş, E., Stănică, C. (1997). Terapia tulburărilor de limbaj, București: Editura Didactică și Pedagogică.

XXX (2011). O.M.  5555 / 2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea centrelor judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională.

XXX (2017). O.M.  5555/2017- Regulamentul cadru privind organizarea și funcționarea centrelor și cabinetelor logopedice interșcolare -art. 4. Free Educational Clip Art Greenstreet 10,000 Clipart essential PC CD –ROMDominanţa emisferică cerebrală şi lateralitatea metode şi procedee de examinare


Dominanţa emisferică cerebrală şi lateralitatea metode şi procedee de examinare

Cerebral Hemispheric Dominance and Lateralization. Examination methods and procedures

Vasile Radu PREDA
Abstract

On the basis of electrophysiological and neuropsychological investigations the existence of cerebral hemispheric dominance has been established. Thus, a certain psycho-behavioural function may not be equally governed by either the left or the right hemisphere, a tendency towards lateralization coming into play (Sperri, 1974; Arseni, Golu, Dănăilă, 1983; Funnell, Carballis, Gazzanga, 2000). The functional asymmetry of the analysers is encountered both at the peripheral level, through the sensory-motor lateralization of paired receptors, and at the cortical level, through the asymmetrical functioning of the cerebral hemispheres. Consequently, tests for hemispheric dominance, as well as tests for lateralization must, respectively, be employed. When examining cerebral hemispheric dominance and lateralization, the characteristics of the organs under investigation are taken into account, and so is the age of the subjects. The examination of functional asymmetry in the case of analyzers with paired receptors has relied on an impressive number of trials, procedures, tests and questionnaires on lateralization, all suitable for the subjects’ age and for the psycho-physiological characteristics of the respective couple of paired organs. The combined use of lateralization tests specifically adapted for all paired organs (hand, eye, is essential in order to establish the degree of lateralization homogeneity. The examinations and the calculation of the laterality index are to be done periodically, the results being recorded in a chart that reflects the evolution of lateralization as a result of engaging the child in various activities meant for a specific type of lateralization.

Keywords: cerebral hemispheric dominance, functional asymmetry, cortical level, peripheral level, lateralization, laterality index

pdf

DOI: 10.26744/rrttlc.2021.7.2.07

Published on line: 31/10/2021

References:

Arseni, C., Golu, M., Dănăilă, l. (1983). Psihoneurologie. Bucureşti: Editura Academiei

Auzias, M. (1984). Enfants gauchers, enfants droiters. Une épreuve de lateralité usuelle. Paris: Delachaux et Niestle.

Benson, D.F., Zaidel, E. (1985). The dual brain: Hemispheric specialization in human. UCLA Forum in medical sciences, nr. 26. Guilford Press.

Bertelson, P., Mousty, P. (1991). La reconnaisance tactile des mots dans la lecture tactile.În: R. Kolinsky, J. Morais, J. Segui (coord.). La reconnaisance des mots dans les différentes modalités sensorielles: études de psycholinquistique cognitive. Paris: P.U.F.

Funnell, M.G., Corballis, P.M, Gazzaniga, M.S. (2000). Hemispheric interactions and specializations: Insights from the split brain. În: F. Bolber, J. Grofman, G. Rizzolatti (Eds.). Handbook of neuropsychology. Elsevier Science Publishers BV, p. 103-120.

Gazzaniga, M.S. (1995). Principles of human brain organization derived from split-brain studies. Neuron, 14, 2, p. 217-228.

Harris, A.J. (1961). Le manuel d’aplication des tests de lateralité.Paris: ECPA.

Hatwel, Y. (1986). Toucher l’espace. Lille: Presses Universitaire de Lille.

Hatwell, Streri, Gentaz (2000). Tucher pour connaître. Psychologie cognitive de la perception tactile manuelle. Paris: P.U.F.

Mousty, P., Bertelson, P., D’Alimonte, G. (1992). La lecture tactile: les mouvements des doigts dans la lecture du braille. În: P. Lecocq (Edit.). La lecture: processus, apprentissage, troubles. Lille: Presses Universitaire de Lille.

Oldfieldt, R.C. (1969). Handedness in musiciens. British Journal of Psychology, February, vol. 60, Issue 1, p. 91-99.

Pascual-Leone, A., Hamilton, R. (2001). The metamodal organization of the brain. Progress in Brain Research, 134, p. 427-445.

Portalier, S. (1992). Lecture du braille sur papier et sur plages tactile en braille éphémère. Le courrier de Suresnes, 56, p. 75-79.

Rauschecher, J.P. (1995). Compensatory plasticity and sensory substituton in the cerebral cortex. Trends in Neurosciences, 18 p. 36-43.

Rey, A. (1968, a). Epreuves visuo-spatiales. Neuchâtel: Delachaux et Niestlé.

Rey, A. (1968, b). Epreuves d’intelligence pratique et de psychomotricité, Neuchâtel, Delachaux et Niestlé.

Sperry, R.V. (1974). Lateral specialisation in the surgically separated hemispheress. În : F. Schmitt, F. Worden (Edit.). Neurosciences third study program. Cabridge M.A. : MIT. Press, p. 1-12.

Zazzo, R. (Coord., 1960). Manuel pour l’examen psychologique de l’enfant, Neuchâtel, Delachaux et Niestlé

Dezvoltarea limbajului expresiv în contextual TSA- Studiu de caz


Dezvoltarea limbajului expresiv în contextual TSA – Studiu de caz

Expressive language development in ASD context- Case Study

Valentina-Georgica POPONETE
Abstract This paper aims to highlight a way of approach for a child with ASD in the field of speech therapy alone, despite the unfavorable forecast (prognosis). The structure of the paper consists of two main parts: a theoretical one regarding the diagnosis and its involvement in the field of language development, and in the second part will be presented a case study carried out over a period of 6 months and with possible future opportunities progress. It is well known that most children with ADS have major language deficiencies coupled with their lack of social skills which worsens (accentuates) the course of further development and, therefore, early intervention can substantially reduce their disabilities. But, in this case study, it is presented a thirteen-year-old boy with ADS and its total absence (lack) of expressive language although the receptive language is at a pretty good level. The main goal of the program was to develop, somehow, (at first hand) first of all, a phonological basis in order to establish a pragmatic (functional) verbal communication. It is known that children with ADS are quite difficult to engage in activities that require focused attention and proper response to multiple requests and what was really remarkable and quite unusual, in the same time, is his full cooperation that led to significant results that will help him in the future.

Keywords: Autism Spectrum Disorder (ASD), language development, intervention, expressive language disorder

DOI: 10.26744/rrttlc.2021.7.2.08

Published on line: 31/10/2021

References

Jordan, R., (1995). Understanding and teaching children with autism, John Wiley & Son, New York.

Muraru-Cernomazu, O., (2005). Aspecte generale ale patologiei autiste, Editura Universității din Suceava, Suceava.

Muresan, C., (2004). Autismul infantil, Presa Universitara Clujeana, Cluj Napoca.

Sterponi, L., de Kirby, K., & Shankey, J. (2015). Rethinking language in autism. Autism : the international journal of research and practice, 19(5), 517–526. https://doi.org/10.1177/1362361314537125 Friedman, L., & Sterling, A. (2019). A Review of Language, Executive Function, and Intervention in Autism Spectrum Disorder. Seminars in speech and language, 40(4), 291–304. https://doi.org/10.1055/s-0039-1692964

Povestea – Instrument de stimulare cognitivă pentru copiii cu intelect de limită integrați în școala de masă


Povestea – Instrument de stimulare cognitivă pentru copiii cu intelect de limită integrați în școala de masă

The story as a tool for cognitive stimulation for children with mild intellectual disabilities integrated in mainstream school

Aura-Liliana BRÎNZILĂ
Abstract The study focused on students with liminal intellect integrated in the mainstream school and was based on adapting the teaching-learning-recovery methods to the students` developmental particularities. It started from the premise that students’ cognitive Rehabilitation process would be improved through cognitive stimulation programs based on the storytelling method. The storytelling as a therapeutic method accompanied a set of exercises for cognitive stimulation influenced children` s cognitive performances. Participants in the research were 32 students from the second grade based on the results they obtained on „Progressive Reaven Matrices” test (QI values in the range 68-85). Participants were organized in two groups: 16 in the experimental group and 16 in the control group. Test-retest method with a single dependent variable was used. Qualitative results of this research are: the metaphors used in the stories taught the students to overcome the emotional barriers, they learned that they can ask several times about something they did not understand, without being criticized or stigmatized for their lack of knowledge; the symbols used in the construction of the stories led to the development of an efficient communication between the parents and the students included in the experimental group; the cognitive stimulation program facilitated the structuring and restructuring of learning leading to the improvement of learning difficulties.

Keywords: learning disabilities, early intervention, reading and writing

DOI: 10.26744/rrttlc.2021.7.2.09

Published on line: 31/10/2021

References

Bontilă, G. (1971). Culegere de Teste Psihologice de nivel şi Aptitudini – Scop exclusiv didactic, Universitatea „ Petre Andrei” Iaşi.

Bontilă, G. (1971). Aptitudinile şi Măsurarea lor,  Centrul de documentare şi publicaţii al Ministerului Muncii, Bucureşti.

Burns, G. W. (2005). „101 Healing Stories for Kids and Teens, Using Metaphors in Therapy, John Wiley şi Sons, Inc.

Gordon, T. (1978). Therapeutic metaphors, Meta Publications Inc., 1978;

Chevalier, J., Gheerbrant, A. (1969). Dicţionar de Simboluri, Editions Robert Laffont S.A., Paris.

Drugaş, I., Delia, B. coordonatori (2008). Educăm şi vindecăm prin poveşti, Editura Universităţii din Oradea, Oradea.

Piaget, J. (2005). Reprezentarea lumii la copil, Editura Cartier, Bucureşti.

Salome, J. (2006). Poveşti pentru a te vindeca- poveşti pentru a creşte, Editura Ascendent, Bucureşti.

Salome, J. (2007). Poveşti pentru a iubi. Poveşti pentru a ne iubi, Editura Ascendent, Bucureşti. ***  Manual de Diagnostic şi Statistică a Tulburărilor Mentale” – DSM – IV- TR (2003) Asociaţia Americană de Psihiatrie sub egida  Asociaţia psihiatrilor liberi din România, Bucureşti.

Schimbarea atitudinii cadrelor didactice față de elevii cu cerințe educative speciale din școlile incluzive


Schimbarea atitudinii cadrelor didactice față de elevii cu cerințe educative speciale din școlile incluzive

Changing teachers’ attitudes towards children with special needs attending inclusive schools

Nicoleta Raluca LUPU
Abstract

The purpose of this study was to change TEACHERS’ ATTITUDE REGARDING THE INCLUSION OF THE STUDENTS WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS. The attitude of the teachers who will participate in the training through game designed to change the attitude towards the students with special educational needs will change positively, compared to the attitude of the teachers who will not participate in the training.
The attitude of the teachers who participated in the change of attitude training through game changed positively, compared to the attitude of the teachers who did not participate. The non-parametric test Mann-Whitney for independent samples shows that there are statistically significant differences between the experimental group and the control group in all three dimensions of attitude (p <.01) In addition, the T Wilcoxon test shows the differences between the pre-test stage and the post-test phase within each group. It is noted that for the control group, there are no statistically significant differences between the two stages, whereas in the case of the experimental group there are statistically significant differences from one stage to another (.00, p <.01). The degree of acceptance of the students with special educational needs will increase significantly in the teachers who will participate in the computer game training, compared to the teachers who will participate in the classic game training. The results of the „Mann-Whitney U Test” show that there are no significant differences between the experimental groups (p> .05), which indicates that both programs can effectively contribute to changing the teachers’ attitudes towards integrating disabled students 

Keywords: language delay, communication skills, early assessment of language skills, multidimensional intervention program

pdf

DOI: 10.26744/rrttlc.2021.7.2.10

Published on line: 31/10/2021

References

Atkinson R. L. (2002). Introducere în psihologie. Bucureşti: Editura Tehnică.

Bandura, A. ( 1965). Influence of models reinforcement contingencies on the acquisition of imitative responses, Journal of Personality and Social Psychology, 1, pp. 589-595.

Bolboceanu A. (2007). Psihologia comunicării. Chişinău: Univers Pedagogic.

Boncu, Ș. Schimbarea de atitudine în Psihologie socială. Cursul 19, accesat online la www.psih.uaic.ro/~sboncu/romana/Curs_psihologie_sociala/Curs19.pdf

Boza M. (2010). Atitudinile sociale şi schimbarea lor. Iaşi: Polirom.

Chaiken, S. (1987). The heuristic model of persuasion, în M.P., Zanna, J.M., Olson, C.P., Herman, Social Influence: The Ontario Symposium, vol. 5, Hillsdale, NJ: Erlbaum, pp. 3-34. 

Chaiken, S., Eagly, A.H. (1983). Communication modality as a determinat of persuasion: The role of communicator salience, Journal of Personality and Social Psychology, vol. 45 (2), pp. 241-256. 

Chambers, J.A., Sprecher, J.W. (1983). Computer assisted instruction: Its use in the classroom. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall.

Chelcea S. (2008). Psihosociologie: teorii, cercetări, aplicaţii. Iaşi: Polirom.

Chelcea, S., Iluț, P. (2003). Enciclopedie de psihosociologie. București: Editura Economică.

Corneille, O. (1992). Le modele de probabilite d elaboration: une necessaire mise au point, în Cahiers Internationales de Psychologie Sociale, 16, pp. 42-62.

Drugaș, M. (2014). Jocul în lumea adulților. În Bonchiș, E. (coord.) Psihologia jocului. București: Editura SPER, pp. 86-113.

Dumitru, A. (coord.). (2011). Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din mediul rural prin activități de mentorat. Consiliere educațională. Modulul V, accesat online lahttp://mentoratrural.pmu.ro/sites/default/files/ResurseEducationale/63055_modul_5_consiliere_final.pdf

Ebrahim, Z., Tangelder, M. (2012). In defense of play, accesat online la https://www.huffpost.com/entry/benefits-of-play_b_1973705

Gavreliuc A. (2006). De la relaţiile interpersonale la comunicarea socială: psihologia socială şi stadiile progresive ale articulării sinelui. Iaşi: Polirom.

Gheorghe (Lupu), N. (2019). Implicaţii educaţionale ale jocului la şcolarii cu cerinţe educative speciale din şcolile incluzive. Teză de Doctorat nepublicată. Universitatea Bucuresti.

Kemp, G., Smith, M., Dekoven, B., Segal, J. (2013). Play creativity and lifelong learning. Why play matters for both kids and adults. Accesat online la http://helpguide.org/life/creative_play_fun_games.htm

Lupu, N. (2020). Elaborarea unei scale de măsurare a atitudinii cadrelor didactice faţă de elevii cu CES integraţi în învăţământul de masă. Revista Română de Terapia Tulburărilor de Limbaj şi Comunicare, vol. VI, nr. 1, 78-86, http://www.rrttlc.ro/2020/03/15/09-6/

Lupu, N. (2020a). Integrare sau incluziune? Sugestii pentru integrarea principalelor categorii de elevi cu nevoi speciale În Toderici, O. F. (coord.). Asigurarea egalităţii de şanse prin management educaţional şi servicii de asistenţă psihopedagogică în contextul distanţării sociale (pp. 277-287). Conferința Internaţională, Ed. a III-a. Bucureşti: Editura Pro Universitaria.

McKenzie, J., Elton, L., Lewis, R. (1978). Interactive computer graphics. New York: Hastlestead Press.

Moscovici S. (1998). Psihologia socială a relaţiilor cu celălalt. Iaşi: Polirom.

Mucchielli A. (2002). Arta de a influenţa: analiza tehnicilor de manipulare. Iaşi: Polirom.

Staats, A.W., Staats, C.K. (1958). Attitudes established by classical conditioning, Journal of Abnormal and Social Psychology, 57, pp. 37-40.

Tapia, C. (1991). Les attitudes. Paris: Les Editions d’Organisation.

Vasian, T. (2013). Particularități psihosociale ale atitudinilor parentale față de copilul cu dizabilități. Teza de doctor în psihologie. Chișinău: Institutul de Științe ale Educației.

Vogel, J.J., Vogel, D.S, Cannon-Bowers, J., Bowers, C.A., Muse, K., Wright, M. (2006). Computer gaming and interactive simulation for learning: A meta-analysis. Journal of Educational Computing Research, 34 (3), 229-243.

Vrabie, D. (1975). Atitudinea elevului față de aprecierea școlară. București: Editura Didactică și Pedagogică. Wisher, R.A. (1978). Improving language skilss by computers. ERIC Reproduction Service No. ED. 165-710.