Schimbarea atitudinii cadrelor didactice față de elevii cu cerințe educative speciale din școlile incluzive


Schimbarea atitudinii cadrelor didactice față de elevii cu cerințe educative speciale din școlile incluzive

Changing teachers’ attitudes towards children with special needs attending inclusive schools

Nicoleta Raluca LUPU
Abstract

The purpose of this study was to change TEACHERS’ ATTITUDE REGARDING THE INCLUSION OF THE STUDENTS WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS. The attitude of the teachers who will participate in the training through game designed to change the attitude towards the students with special educational needs will change positively, compared to the attitude of the teachers who will not participate in the training.
The attitude of the teachers who participated in the change of attitude training through game changed positively, compared to the attitude of the teachers who did not participate. The non-parametric test Mann-Whitney for independent samples shows that there are statistically significant differences between the experimental group and the control group in all three dimensions of attitude (p <.01) In addition, the T Wilcoxon test shows the differences between the pre-test stage and the post-test phase within each group. It is noted that for the control group, there are no statistically significant differences between the two stages, whereas in the case of the experimental group there are statistically significant differences from one stage to another (.00, p <.01). The degree of acceptance of the students with special educational needs will increase significantly in the teachers who will participate in the computer game training, compared to the teachers who will participate in the classic game training. The results of the „Mann-Whitney U Test” show that there are no significant differences between the experimental groups (p> .05), which indicates that both programs can effectively contribute to changing the teachers’ attitudes towards integrating disabled students 

Keywords: language delay, communication skills, early assessment of language skills, multidimensional intervention program

pdf

DOI: 10.26744/rrttlc.2021.7.2.10

Published on line: 31/10/2021

References

Atkinson R. L. (2002). Introducere în psihologie. Bucureşti: Editura Tehnică.

Bandura, A. ( 1965). Influence of models reinforcement contingencies on the acquisition of imitative responses, Journal of Personality and Social Psychology, 1, pp. 589-595.

Bolboceanu A. (2007). Psihologia comunicării. Chişinău: Univers Pedagogic.

Boncu, Ș. Schimbarea de atitudine în Psihologie socială. Cursul 19, accesat online la www.psih.uaic.ro/~sboncu/romana/Curs_psihologie_sociala/Curs19.pdf

Boza M. (2010). Atitudinile sociale şi schimbarea lor. Iaşi: Polirom.

Chaiken, S. (1987). The heuristic model of persuasion, în M.P., Zanna, J.M., Olson, C.P., Herman, Social Influence: The Ontario Symposium, vol. 5, Hillsdale, NJ: Erlbaum, pp. 3-34. 

Chaiken, S., Eagly, A.H. (1983). Communication modality as a determinat of persuasion: The role of communicator salience, Journal of Personality and Social Psychology, vol. 45 (2), pp. 241-256. 

Chambers, J.A., Sprecher, J.W. (1983). Computer assisted instruction: Its use in the classroom. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall.

Chelcea S. (2008). Psihosociologie: teorii, cercetări, aplicaţii. Iaşi: Polirom.

Chelcea, S., Iluț, P. (2003). Enciclopedie de psihosociologie. București: Editura Economică.

Corneille, O. (1992). Le modele de probabilite d elaboration: une necessaire mise au point, în Cahiers Internationales de Psychologie Sociale, 16, pp. 42-62.

Drugaș, M. (2014). Jocul în lumea adulților. În Bonchiș, E. (coord.) Psihologia jocului. București: Editura SPER, pp. 86-113.

Dumitru, A. (coord.). (2011). Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din mediul rural prin activități de mentorat. Consiliere educațională. Modulul V, accesat online lahttp://mentoratrural.pmu.ro/sites/default/files/ResurseEducationale/63055_modul_5_consiliere_final.pdf

Ebrahim, Z., Tangelder, M. (2012). In defense of play, accesat online la https://www.huffpost.com/entry/benefits-of-play_b_1973705

Gavreliuc A. (2006). De la relaţiile interpersonale la comunicarea socială: psihologia socială şi stadiile progresive ale articulării sinelui. Iaşi: Polirom.

Gheorghe (Lupu), N. (2019). Implicaţii educaţionale ale jocului la şcolarii cu cerinţe educative speciale din şcolile incluzive. Teză de Doctorat nepublicată. Universitatea Bucuresti.

Kemp, G., Smith, M., Dekoven, B., Segal, J. (2013). Play creativity and lifelong learning. Why play matters for both kids and adults. Accesat online la http://helpguide.org/life/creative_play_fun_games.htm

Lupu, N. (2020). Elaborarea unei scale de măsurare a atitudinii cadrelor didactice faţă de elevii cu CES integraţi în învăţământul de masă. Revista Română de Terapia Tulburărilor de Limbaj şi Comunicare, vol. VI, nr. 1, 78-86, http://www.rrttlc.ro/2020/03/15/09-6/

Lupu, N. (2020a). Integrare sau incluziune? Sugestii pentru integrarea principalelor categorii de elevi cu nevoi speciale În Toderici, O. F. (coord.). Asigurarea egalităţii de şanse prin management educaţional şi servicii de asistenţă psihopedagogică în contextul distanţării sociale (pp. 277-287). Conferința Internaţională, Ed. a III-a. Bucureşti: Editura Pro Universitaria.

McKenzie, J., Elton, L., Lewis, R. (1978). Interactive computer graphics. New York: Hastlestead Press.

Moscovici S. (1998). Psihologia socială a relaţiilor cu celălalt. Iaşi: Polirom.

Mucchielli A. (2002). Arta de a influenţa: analiza tehnicilor de manipulare. Iaşi: Polirom.

Staats, A.W., Staats, C.K. (1958). Attitudes established by classical conditioning, Journal of Abnormal and Social Psychology, 57, pp. 37-40.

Tapia, C. (1991). Les attitudes. Paris: Les Editions d’Organisation.

Vasian, T. (2013). Particularități psihosociale ale atitudinilor parentale față de copilul cu dizabilități. Teza de doctor în psihologie. Chișinău: Institutul de Științe ale Educației.

Vogel, J.J., Vogel, D.S, Cannon-Bowers, J., Bowers, C.A., Muse, K., Wright, M. (2006). Computer gaming and interactive simulation for learning: A meta-analysis. Journal of Educational Computing Research, 34 (3), 229-243.

Vrabie, D. (1975). Atitudinea elevului față de aprecierea școlară. București: Editura Didactică și Pedagogică. Wisher, R.A. (1978). Improving language skilss by computers. ERIC Reproduction Service No. ED. 165-710.