Editorial

Editorial

Carolina BODEA-HAŢEGAN

pdf
DOI:10.26744/rrttlc.2022.8.1.01
Published on line: 03/31/2022
Prima parte a a anului 2022 ne pune în situația de a ne confrunta cu vremuri sociale și economice tulburări, marcate de un război care a răscolit întreaga planetă. În sfera educației frământările se propagă și ele întrucât numărul cazurilor de îmbolnăvire cu noua tulpină COVID-19 au fost semnificative, dar mai ales ca urmare a faptului că mulți copii ai refugiaților din Ucraina au ajuns în școlile de la noi. Având în vedere această situație grea de fapte, domeniul educational, terapeutic continuă să aducă în prim plan preocupări foarte actuale, angrenate în specificul realității dure cu care ne confruntăm.
Primul articol, cel care deschide acest număr al revistei, intitulat Relația dintre dezvoltarea motorie și achiziția limbajului în primul an de viață. Prevenție și intervenție timpurie este un articol ce a stat la baza unei semnificative lucrări prezentate în cadrul Conferinței Naționale cu Participare Internațională ”Terapia Tulburărilor de imbaj-Provocări Interdisciplinare”, organizată la nivelul ASTTLR și a Departamentului de Psihopedagogie specială, Facultate de Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, în data de 26.02.2022. Este un material care subliniază importanța practicii logopedice de timpuriu îngemânată cu practica medicală, din sferă neurologică. Acest articol se completează foarte bine cu articolul următor din revistă, Rolul motricității în dezvoltarea limbajului la copiii cu TSA.
Nevoia de lucru în echipă, în slujba copilului cu dizabilități este subliniată și la nivelul articolului cu numărul trei din acest număr al revistei Intervenţii interdisciplinare pentru dezvoltarea limbajului verbal la copiii cu dizabilităţi intelectuale.
Articolul cu numărul patru cuprins în RRTTLC este un articol care potrivește foarte bine cu situația pe care o traversăm și ne subliniază capacitatea de adaptare a specialiștilor, atunci când vremurile o impun, tocmai pentru a veni în sprijinul celor aflați în nevoie. Articol este dedicat limbii semnelor și este elaborat de reputați specialiști în acest domeniul Ioana Tufar și Bogdan Anicescu -Interpretarea la distanță a limbii semnelor române în context pandemic.
Problematica dizabilității auditive este ilustrată la nivelul a încă două articole în acest număr al revistei, articole care suprind elemente interesante și de noutate în abordarea copilului cu dizabilitate auditivă: Impactul procesului coarticulator asupra inteligibilității vorbirii la elevii cu dizabilitate auditivă și Limba italiană pentru elevii cu dizabilităti auditive.
Specificul terapiei limbajului în contextul dizabilității multiple este o altă temă abordată la nivelul celui de-al șaptelea articol cuprins în acest număr, un material care aduce în prim plan atât elementele ordonatoare ale demersului terapeutic, cât și soluții practice concrete.
Penultimul articol din revistă oferă strategii cadrelor didactice și terapeuților pentru a face față acestor vremuri tulburi și dificile pe care lumea, societatea, școala le traversează.
În ideea temei propuse de ESLA pentru anul 2022 – celebrarea limbajului de-a lungul întregii vieții, ultimul articol al revistei surprinde particularitățile de limbaj contextualizate tulburării depresive, o problemă actuală a sănătății mintale.
Rămânem cu speranța unor vremuri mai prietenose cu noi cu toți și vă invităm la o lectură de materiale de specialitate, elaborate de practicieni și specialiști în domeniul limbajului și al comunicării, cu știință și conștiința unor formatori puși în slujba celorlalți.
Cluj-Napoca 28.03.2022

Relația dintre dezvoltarea motorie și achiziția limbajului în primul an de viață. Prevenție și intervenție timpurie

Relația dintre dezvoltarea motorie și achiziția limbajului în primul an de viață. Prevenție și intervenție timpurie

The relation between motor development and language acquisition during the first year of live. Prevention and Early Intervention

Carolina BODEA HATEGAN, Laura MĂRGINEAN
Abstract

This article tries to establish the main common lines of motor and language development during the first year of life. The need to see this relation during the first year of life is of extreme importance mainly for preparing and delivering prevention programs as well as early intervention programs in both areas, in motor and in language areas. Concrete correlations between motor and language development are discussed, among these we can mention: the correlation between rhythmic arms movement and babbling development with a peak of manifestation around 28 weeks of life; the correlation between object displacement during play and the first spoken words, a correlation materialized around 12 months; the correlation between recognition gestures and verbal comprehension, a correlation developed during 9- 13 months of life. Signaling signs for directing parents` and therapists` attention are also listed, as well as short descriptions of the main diagnostic contexts in which the relation between motor and language development is to be underlined as a key point for diagnosis and intervention, even in early stages.

Keywords: motor development, language development, early intervention, prevention, developmental coordination disorders, dyspraxia
pdf

DOI:10.26744/rrttlc.2022.8.1.02
Published on line: 03/31/2022

Reference
APA. (2015). DSM-5, Manual de Diagnostic și Clasificare Statistică a Tulburărilor Mintale (APA (Ed.); 5th ed.). Callisto. https://www.callisto.ro/carte/ds m-5-manual-de-diagnostic-siclasificare-statistica-atulburarilor-mintale–i7369
Bodea Hațegan, C. (2016). Logopedia. Terapia tulburărilor de limbaj- Structuri deschise, București: Editura Trei.
Dekaban, A.S. & Sadowsky, D. (1978). Changes in brain weights during the span of human life: Relation of brain weights to body heights and body weights. Neurology, vol 4, issue 4;
D-Souza, D., D-Souza, H. & Karmiloff-Smith, A. (2017). Precursors to language development in typically and atypically developing infants and toddlers: the importance of embracing complexity, Cambridge University Press, Journal of Child Language, 591-627;
Futagi, Y., Toribe, Y., & Suzuki, Y. (2012). The grasp reflex and moro reflex in infants: hierarchy of primitive reflex responses. International journal of pediatrics, 2012, 191562. https://doi.org/10.1155/2012/191562
Harris, S.R., Mickelson, E.C.R., & Zwicker, J.G. (2015). Diagnosis and management of developmental coordination disorder, CMAJ, DOI:10.1503/cmaj.1409;
Iossifova, R. (2014). Language comprehension impairments, presentation held during the training course organized within the framework of the ERASMUS+ Project „Bridges for ideas and practices”, Bulgaria, 22-31 august, 2014.
Iverson J. M. (2010). Developing language in a developing body: the relationship between motor development and language development. Journal of child language, 37(2), 229–261. https://doi.org/10.1017/S0305000909990432
Kirby, A., & Sugden, D.A. (2007). Children with developmental coordination disorders, Journal of the Royal Society of Medicine, Volume 100:182–186;
Leonard H.C. & Hill E.L. (2014). The impact of motor development on typical and atypical social cognition and language: A systematic review. Child & Adolescent Mental Health, John Wiley & Sons Ltd., DOI: 10.1111/camh.12055;
Leonard, L.B. (2014). Children with Specific Language Impairment and their Contribution To the Study of Language Development, Journal of Child Language July; 41(0 1): 38–47. doi:10.1017/S0305000914000130;
Libertus, K. & Violi, D.A. (2016). Sit to Talk: Relation between Motor Skills and Language Development in Infancy. Frontiers in psychology, doi: 10.3389/fpsyg.2016.00475;
Tau, G.Z. & Peterson, B.S. (2010). Normal Development of Brain Circuits. Neuropsychopharmacology Reviews 35, 147–168 & 2010 Nature Publishing Group.
Trifu, R. (2020). Tulburarea de dezvoltare a coordonării – de la terminologie la diagnostic și intervenție. Implicații logopedice. Revista Română de Terapia Tulburărilor de Limbaj și Comunicare-RRTTLC, Vol VI/2, DOI: 10.26744/rrttlc.2020.6.2.10.
Webb, W. G., Adler, R. K. (2008). Neurology for the Speech-Language Pathologist, Missouri: Mosby Elsevier.
WHO. (2016). ICD-10 Clasificarea tulburărilor mentale și de comportament descrieri clinice și îndreptare diagnostice (L. Mircea, T. Radu, P. Răzvan, D. Mircea, I. Monica, N. Ovidiu, A. Carmen, L. Mircea, T. Radu, P. Răzvan, D. Mircea, I. Monica, N. Ovidiu, & A. Carmen (Eds.)). Editura Trei EX – 558 p.

Rolul motricității în dezvoltarea limbajului la copiii cu TSA

Rolul motricității în dezvoltarea limbajului la copiii cu TSA

The role of motor skills in language development 08-1-03in children with ASD

Ioana Mădălina ORIAN, Andreea Garofița BACIU
Abstract

Basic concepts related with speech and language and the psychomotor elements represent the basis for the development of oral language. In the case of children with autism spectrum disorder, the structure of the language has its peculiarities. Although it can be said that there is no characteristic feature of language and communication in the context of ASD, because each case has specific features and is unique, a picture of signs and symptoms can characterize and highlight the autism spectrum disorder.
Recent studies highlight the direct link between fine, gross motor skills and the subsequent language development of the children with ASD. Through the analysis of several studies, this paper seeks to emphasize the importance of early intervention in Basic concepts related with speech and language (fine and gross motor skills, particularly), for the proper development of language and communication.

Keywords: motor development, motor skills, autism spectrum disorders, specific language impairment, early intervention
pdf

DOI: 10.26744/rrttlc.2022.8.1.03
Published on line: 03/31/2022

Reference
APA (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition (DSM-5), American Psyciatric Association
Bal, V.H. et al. (2019). Predictors of longer‐term development of expressive language in two independent longitudinal cohorts of language‐delayed preschoolers with Autism Spectrum Disorder. Journal of Child Psychology and Psychiatry. doi.org/10.1111/jcpp.13117.
Belmonte, M.K., Chandhok, T.S., Cherian, R., Muneer, R., George, L., Karanth, P., (2013). Oral motor deficits in speech-impaired children with autism, https://doi.org/10.3389/fnint.2013.00047
Bharathi, G., Jayaramayya, K., Balasubramanian, V., Vellingiri, B., (2019). The potential role of rhythmic entrainment and music therapy intervention for individuals with autism spectrum disorders, doi: 10.12965/jer.1836578.289
Bhat, A.N., Galloway, J.C., Landa, R.J., (2012). Relation between early motor delay and later communication delay in infants at risk for autism, https://doi.org/10.1016/j.infbeh.2012.07.019
Bodea Haţegan, C. (2016). Logopedia. Terapia tulburărilor de limbaj. Structuri deschise, Editura Trei, Bucureşti
Charman, T., Baron-Cohen, S., Swettenham, J., Baird, G., Drew, A., Cox, A. (2003). Predicting language outcome in infants with autism and pervasive developmental disorder, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12851079
Eisgti, IM, Bennetto, L., Dadlani, MB, (2007). Beyond pragmatics: morphosyntactic development in autism, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17089196
Eigsti, I.-M., de Marchena, A. B., Schuh, J. M., & Kelley, E. (2011). Language acquisition in autism spectrum disorders: A developmental review, https://psycnet.apa.org/record/2010-21435-001
Fulton ML, D’Entremont B., (2013). Utility of the Psychoeducational Profile-3 for assessing cognitive and language skills of children with autism spectrum disorders, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23446992
Gernsbacher, M.A., Stevenson, J.L., Khandakar, S., Goldsmith, H.H., (2008). Infant and Toddler Oral- and Manual-Motor Skills Predict Later Speech Fluency in Autism, https://doi.org/10.1111/j.1750-8606.2008.00039.x
Iverson, J., & Fagan, M., (2004). Infant vocal–motor coordination: Precursors to speech–gesture systems, https://sites.pitt.edu/~icl/publications/iverson%20&%20fagan%202004.pdf
Iverson, J., & Goldin-Meadow, S., (2005). Gesture Paves the Way for Language Development, https://doi.org/10.1111/j.0956-7976.2005.01542.x
Iverson, J., Wozniak, R., (2006). Variation in Vocal-Motor Development in Infant Siblings of Children with Autism, DOI 10.1007/s10803-006-0339-z
Kasari, C., Brady, N., Lord, C., Tager-Flusberg, H., (2013). Assessing the minimally verbal school-agedchild with autism spectrum disorder, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24353165
Leonard, H.C., Hill, E.L., (2014). The impact of motor development on typical and atypical social cognition and language: a systematic review, https://doi.org/10.1111/camh.12055
McCann, J., Peppé, S., (2003). Prosody in autism spectrum disorders: a critical review, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14578051
Orian, I.M., Baciu, A.G., (2021). Rolul activ al părintelui în procesul de recuperare a copiilor cu TSA, DOI:10.26744/rrttlc.2021.7.2.05
Rosenbaum DA. (2005). The Cinderella of psychology: the neglect of motor control in the science of mental life and behavior. American Psychologist. 2005;60(4):308–317
Rutter, M., & Schopler, E., (1987). Autism and pervasive developmental disorders: concepts and diagnostic issues, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3610994
Trifu, R.N., Bodea Haţegan, C., Miclea, B. (2019). Limbaj şi comunicare în contextul TSA: mituri şi evidenţe, https://asttlr.files.wordpress.com/2019/04/11_trifu_hategan_miclea.pdf
Wittke, K., Mastergeorge, AM, Ozonoff, S., Rogers, SJ, Naigles, LR., (2017). Grammatical Language Impairment in Autism Spectrum Disorder: Exploring Language Phenotypes Beyond Standardized Testing., https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28458643

Intervenţii interdisciplinare pentru dezvoltarea limbajului verbal la copiii cu dizabilităţi intelectuale

Intervenţii interdisciplinare pentru dezvoltarea limbajului verbal la copiii cu dizabilităţi intelectuale

Interdisciplinary interventions for developing verbal language in children with intellectual disabilities

Oana PREDA
Abstract

This study offers an interdisciplinary approach to the development of verbal language and of learning strategies in the case of children with intellectual disabilities, especially Down syndrome and Williams syndrome. Based on the socio-constructivist theory, on differential pedagogy and on the mediated learning model, it was concluded that effective language development relies on early intervention stimulations, employing cognitive methods and personalized educational programs.

Keywords: intellectual disabilities, verbal language, early intervention, early stimulation, cognitive education

"/pdf
DOI: 10.26744/rrttlc.2022.8.1.04
Published on line: 03/31/2022

Reference
Carpentier, P. (2002). L’éducation cognitive en maternelle.
http://idem6080.lautre.net/spip.php?article5 (accesat în 29.08.2019)
Guidetti, M., Tourrette, C. (1999). Handicaps et développement psychologique de l’enfant. Paris, Armand Colin.
Hathazi, A., Roşan, A. (2015). Sindromul Down. În : A. Roşan (coord.). Psihpedagogie specială. Modele de evaluare şi intervenţie. Iaşi: Polirom: 322-339.
Miller, J. (1987). Language and communication characteristics of children with Down syndrome, în: S. Peuschel, C. Tingey, J. Rynders, A. Crocker & D. Crutcher eds.), New perspectives on Down syndrome, Baltimore, Brookes, p. 233-262.
Nader-Grosbois, N. (2006). Le développement cognitif et communicatif du jeune enfant. Bruxelles, De Boeck.
Paour, J.-L. (1991). Une conception intégrative de retard mental. Revue du C.E.R.F.O.P., 6, p. 45-70
Preda, V.R. (2004). Achiziţia, stimularea şi dezvoltarea limbajului la copiii cu sindrom Down. Societate şi Handicap, vol. VII, 2, p. 60-69.
***Programa activităţilor de educaţie senzorială şi cognitivă (2008). Bucureşti, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.
Rondal, J.A. (1999). Retards mentaux, în: J.A. Rondal et X. Seron (sous la direction), Troubles du langage. Bases théoretiques, diagnostic et rééducation, Liège, Mardaga : 589-639.
Rondal, J.A. (2001). Développement et fonctionnement langagier, în: Manuel de Psychologie des handicaps. Hayen, Mardaga: 81-138.
Roşan A., Bălaş-Baconschi, C. (2015). Dizabilitatea intelectuală. În : A. Roşan (coord.). Psihpedagogie specială. Modele de evaluare şi intervenţie. Iaşi: Polirom: 99 – 133.
Rustin, L., Kuhr, A. (1992). Troubles de la parole et habilités sociales. Paris : Masson
Smith, B., Oller, K. (1981). A comparative study of pre-meaningful vocalizations produced by normaly developing and Down’s syndrome infants, Journal of Speech and Hearing Disorders, 46, p. 46-51.
Thibaut, J.P, Rondal, J.A., Kaens, A.M. (1995). Actionality and mental imagery in children’s comprehension of declaratives, Journal of Child Language, 23, p. 189-209.

Impactul procesului coarticulator asupra inteligibilității vorbirii la elevii cu dizabilitate auditivă

Impactul procesului coarticulator asupra inteligibilității vorbirii la elevii cu dizabilitate auditivă

The impact of co-articulatory process on children`s with hearing imparments speech intelligibility

Maria-Emilia MARTIN
Abstract

The aim of this paper was to illustrate the approach of speech and language asssessment developed within the Interschool Speech Therapy Centers in Romania (Centrele Logopedice Interșcolare), at the beginning of the school year, in a pandemic context. It presents the initial evaluation of students and preschoolers, but also the way in which the complex evaluation of children identified with speech and language disorders is developed, fallowing the legislation and specific methodology. The Speech and Language Evaluation Scale is a very useful tool at this stage and beyond. This helps to condense the relevant data about children, to formulate the speech therapy diagnosis and to outline the therapeutic approach. The developed model addresses both aspects of psychomotor development and aspects of pronunciation and articulation. It is designed mainly for primary school students, but can also be applied to preschoolers. The presented case study is intended to highlight the way this model can be used, at various stages, in a specific intervention strategy.

Keywords: hearing impairments, coarticulatory process, language assessment, teaching aid, intelligibility of speech
pdf

DOI: 10.26744/rrttlc.2022.8.1.06
Published on line: 03/31/2022

Reference
Kristiane, M., Baudonk, N., (2005). Comparison of the overall intelligibility, articulation, resonance, and voice characteristics between children using cochlear implants and those using bilateral hearing aids: A pilot study, International Journal of Audiology 44, 452-465.
Ciolac, M. (2006). Psihopedagogia deficienților de auz. Editura Universitară Aurel Vlaicu, Arad.
Anca, M. (2001). Psihopedagogia deficienților de auz. Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca.
Neamțu, G.G., (2008). Limba romană contemporană-fonetică. Suport de curs universitar de la Facultatea de Litere, UBB, Cluj- Napoca.
Anca, M., Hațegan, C. (2008). Terapia limbajului. O abordare interdisciplinară. Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca.
Hațegan, C. (2009). Modalități de evaluare și dezvoltare a competenței morfologice, teză de doctorat. Cluj-Napoca: Universitatea Babeș-Bolyai.
Hațegan, C. (2011). Abordări structuralist-integrate în terapia tulburărilor de limbaj și comunicare. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană.

Limba italiană pentru elevii cu dizabilități auditive

h3>Limba italiană pentru elevii cu dizabilități auditive

Italian Language for hearing impaired children

Alina Cosmina COSMA
Abstract

The aim of the present research was to make easier L2 or L3 Italian lessons by using modern technologies, adapted on base of a certain sampling reference: impairment and/or deficiency pupils. In our research we were using assistive-adaptive and rehabilitation technology, taking into account modern software ad hardware systems. The result of using such technologies was the lexical development by correcting the expressive level and by practicing linguistic adapted idioms.

Keywords: hearing impairments, disability, Italian, lexical development, AT (Assistive Technologies)

Published on line: 03/31/2022

Reference
Anca, Maria (2002), Logopedie, Presa Universitară Clujeană, Cluj – Napoca.
Bacci, Patrizia (2015), Un tuffo nell’azzurro. Nuovo corso di lingua e cultura italiana. Quaderno degli esercizi con approfondimenti di grammatica e lessico, giochi da svolgere in classe, schede di cultura italiana, pronuncia e ortografia, tavole dei verbi, prima edizione, undicesima ristampa, Panozzo Editore, Rimini.
Bacci, Patrizia; Zambardino, Giovanni (2010), Un tuffo nell’azzurro. Nuovo corso di lingua e cultura italiana, terza edizione ampliata e aggiornata, Panozzo Editore, Rimini.
DeRose, Carlo (2014), Che cosa è la ricerca sociale?, Carocci Editore, Roma, 9a edizione.
Manolache, C., Ch. (1980), Surdomutitate, ortofonie, limbaj, auzitori și surdomuți, Editura medicală, București.
Marin, T.; Magnelli, S. (2009), Progetto italiano. Corso multimediale di lingua e civiltà italiana. Livello elementare A 1 – A 2. Libro dello studente con videocorso, vol. 1, quarta edizione, Edizioni Edilingua, Roma.
Marin, T.; Magnelli, S. (2009), Progetto italiano. Corso multimediale di lingua e civiltà italiana. Livello intermedio B 1 – B 2. Libro dello studente con videocorso, vol. 1, quarta edizione, Edizioni Edilingua, Roma.
Păunescu, Constantin (1983), Copilul deficient – cunoașterea și educarea lui, Editura Științifică și Enciclopedică, București.
Profico, P. A. (1972), “L’educazione acustica precoce”. Comunicazione tenuta al XVII Convegno nazionale sulle nuove apparechiature, construite come prattica risposta ai principi acquisiti della scienza, Gorizia, 10 settembre 1972, în Effetta, anul LXV, nr. 12, Bologna, pp. 160 – 161.
Pufan, C. (1982), Probleme de surdo – psihologie, vol. II, Editura didactică și pedagogică, București.
Saussure, Ferdinand de (2011), Curs de lingvistică generală, traducere în română de Adina Baranovschi, editura Antet, București.
Toffolo, Linda; Merklinghaus, Renate (2005), Allegro. Corso multimediale di italiano. Libro dello studente ed esercizi, vol. III, Edizione Edilingua, Roma.
Vrășmaș, Ecaterina; Stănică, Cornelia (1997), Terapia tulburărilor de limbaj. Intervenții logopedice, Editura didactică și pedagogică, București.
WHO = World Health Organization (1993), International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps. A Manual of classification relating to the consequences of disease, Geneva:Switzerland.
www.britishcouncil.ro, vizualizat în 03.12.2021.
http://ciaoamici.rizzolieducation.it/, vizualizat în 27.09.2021.
http://www.coccolesonore.it/, vizualizat în 27.09.2021.
www.euassistant.com, vizualizat în 27.12.2021.
http://www.italianonline.it/, vizualizat în 27.09.2021.
https://italiano-bello.com/en/, vizualizat în 27.09.2021.
https://learnamo.com/en/, vizualizat în 27.09.2021.
https://lege5.ro/gratuit/geztsobvgi/legea-educatiei-nationale-nr-1-2011, vizualizat în 28.01.2022.
www.mozaweb.com, vizualizat în 23.12.2021.
https://pianetabambini.it/, vizualizat în 27.09.2021.
http://www.untuffonellazzurro.com/2013/01/sfoglia-un-capitolo.html, vizualizat în 30.01.2021.
www.widgit.com, vizualizat în 15.11.2021.

Specificul activităților de terapia limbajului și a comunicării în contextul dizabilității multiple: strategii și resurse personalizate

Specificul activităților de terapia limbajului și a comunicării în contextul dizabilității multiple: strategii și resurse personalizate

The SLT specificity in multiple disabilities: personalized strategies and resources

Ioana ȘERBAN, Andreea HATHAZI
Abstract

Students with multiple disabilities may present many challenges regarding their development in areas such as cognition, language and communication, social interaction, emotional abilities, literacy, or behaviour. The speech and language therapist is a member of the multidisciplinary team which assesses, plans, and implements specific intervention programs for children with multiple disabilities. Most of these children are strongly dependent on their parents, teachers, or therapists for every activity they carry out through the day. Depending on their communication behaviour or patterns with a certain partner, children with multiple disabilities require individualized and/or personalized programmes of communication which may include specific strategies. This paper will present the differences between individualised and personalized approaches and will propose a reflective-based tool for assessment and intervention centred on developing communication abilities for children with multiple disabilities.

Keywords: communication, speech and language therapy, multiple disabilities, reflection journal, individualised approaches

 

Published on line: 03/31/2022

Reference
Bruce, S.M, Janssen, M.J., & Bashinski, S.M. (2016). Individualizing and Personalizing Communication and Literacy Instruction for Children who are Deafblind. Journal of Deafblind Studies on Communication. 2:73-87.
Desch LW, & Gaebler-Spira, D. (2008). Council on Children with Disabilities. Prescribing assistive-technology systems: focus on children with impaired communication. Pediatrics.121(6):1271–1280
Düzkantar, A., Öğülmüş, K., Altın, D., & Görgün, B. (2020). Review of International Studies on Multiple Disabilities, Sakarya University Journal of Education, 10(3), 532-559. doi: https://doi.org/10.19126/suje.670873.
Fogel, A. (1993). Developing through relationships. Origins of communication, self, and culture. Chicago: The University of Chicago Press.
Grove, N., Bunning, K., Porter, J., & Olsson, C. (1999). See What I Mean: Interpreting the Meaning of Communication by People with Severe and Profound Intellectual Disabilities. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 12(3): 190-203.
Hathazi, A. (2015). Dizabilitățile multiple. În A.Roșan (coord.), Psihopedagogie specială. Modele de evaluare și intervenție, (187-211). Iași: Polirom.
Hostyn, I., & Maes, B. (2009). Interaction between persons with profound intellectual and multiple disabilities and their partners: A literature review. Journal of Intellectual & Developmental Disability, 34(4), 296–312.
Houtrow, A., & Murphy, N. (2019); AAP COUNCIL ON CHILDREN WITH DISABILITIES. Prescribing Physical, Occupational, and Speech Therapy Services for Children with Disabilities. Pediatrics. 143(4): e20190285.
Janney, R. E. & Snell, M. E. (2011). Designing and implementing instruction of inclusive classes. In M. E. Snell and F. Brown (Eds.). Instruction of students with severe disabilities. 7th Edition. ( 224-256). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
Kucirkova, N., Messer, D., & Whitelock, D. (2010). Shared personalised books: A practical solution to the challenges posed by home book reading interventions. Literacy Information and Computer Education Journal, 1(3), 186-19.
Martens, M. A. W., Janssen, M. J., Ruijssenaars, W. A. J. J. M., Huisman, M. & Riksen- Walraven, J. M. (2014). Intervening on affective involvement and expression of emotions in an adult with congenital deafblindness. Communication Disorders Quarterly, 36, 12- 20.
Miles, B. (2005). Literacy for persons who are deaf-blind. https://nationaldb.org/library/page/1935.
Miles, B. & Riggio. M. (Eds.). (1999). Remarkable conversations: A guide to developing meaningful communication with children and young adults who are deafblind, Watertown, MA: Perkins School for the Blind.
Nelson, C., van Dijk, J., McDonnell, A. P., & Thompson, K. (2002). A framework for understanding children with severe multiple disabilities. The van Dijk approach to assessment. Research & Practice for Persons with Severe Disabilities, 37 (2), 97-111.
Ostrosky, M.M., Donegan, M.M., & Fowler, S.A. (1998). Facilitating transitions across home, community, work, and school. In A. M. Wetherby, S. F. Warren, & J. Reichle (Eds.), Transitions in prelinguistic communication (437-470). Baltimore: Paul H. Brookes.
Rensfeldt Flink, A., Åsberg Johnels, J., Broberg, M. & Thunberg, G. (2020): Examining perceptions of a communication course for parents of children with profound intellectual and multiple disabilities, International Journal of Developmental Disabilities, DOI: 10.1080/20473869.2020.1721160
Roche, L.; Sigafoos, J.; Lancioni, G. E.; O’Reilly, M. F.; Green, V. A. (2015). Microswitch Technology for Enabling Self-Determined Responding in Children with Profound and Multiple Disabilities: A Systematic Review. Augmentative and Alternative Communication, 1–13. doi:10.3109/07434618.2015.1024888
Roche, L. (2017). Evaluating and Enhancing Communication Skills in Four Adolescents with Profound and Multiple Disabilities. Doctoral Thesis. Victoria University of Wellington.
Romski, M., Sevcik, R.A., Adamson, L.B., Smith, A., Cheslock, M., & Bakeman, R. (2011). Parent Perceptions of the Language Development of Toddlers with Developmental Delays Before and After Participation in Parent-Coached Language Interventions. American Journal of Speech-Language Pathology, 20, 111–118.
Ruppar, A. L., Gaffney, J. S., & Dymond, S. K. (2015). Influences on teachers’ decisions about literacy for secondary students with severe disabilities. Exceptional Children, 81(2), 209-226.
Van Keer, I., Colla, S., Van Leeuwen, K., Vlaskamp, C., Ceulemans, E., Hoppenbrouwers, K., Desoete, A., & Maes, B. (2017). Exploring parental behavior and child interactive engagement: A study on children with a significant cognitive and motor developmental delay. Research in Developmental Disabilities, 64, 131–142.
Warren, S., Brady, N. (2007). The role of maternal responsivity in the development of children with intellectual disabilities. Mental Retardation and Developmental Disabilities Research Reviews 13(4):330-338.
Wilder J, Granlund M. (2003). Behaviour style and interaction between seven children with multiple disabilities and their caregivers. Child Care Health Dev. 29:559–67.
Wilder, J. (2014). Communication with children and adolescents with multiple disabilities: A systematic review. Kalmar: Nationellt Kompetenscentrum Anhoeriga (NKA).
*** American Speech Language Hearing Association. (2016) – ASHA practice policy: scope of practice in speech-language pathology.

Interpretarea la distanță a limbii semnelor române în context pandemic

Interpretarea la distanță a limbii semnelor române în context pandemic

Remote interpreting of Romanian Sign Language in the pandemic context

Ioana TUFAR, Bogdan ANICESCU
Abstract

Taking into consideration the current context, Sign Language remote interpreting is a topic often encountered in accessibility for Deaf people. Our study explores the aspects of remote Sign Language interpreting in Romania during the Covid-19 pandemic. After a short theoretic framework about remote interpreting and particularities in the context of using Sign Language, we resume the findings of our investigation in which we used survey data from 39 Romanian Sign Language Interpreters active in the pandemic context. We emphasize advantages and disadvantages of this variant of Sign Language interpreting and in the end, we share some findings and recommendations from the field practice.

Keywords: remote interpreting, Sign Language, interpreter experiences, LSR-Romanian Sign Language, Covid-19
pdf
DOI: 10.26744/rrttlc.2022.8.1.05
Published on line: 03/31/2022

Reference
Andronic, G.; Tufar, I. (2020) Interpretarea în limba semnelor în context educațional – o perspectivă teoretică și practică, În Revista Română de Terapia Tulburărilor de Limbaj și Comunicare, DOI: 10.26744/rrttlc.2020.6.2.07
Bontempo, K. (2015). Sign language interpreting. In Mikkelson, H. & Jourdenais, R. (Eds.) Handbook of interpreting. Routledge. 112-128.
Cokely D. (2005) “Shifting positionality: a critical examination of the turning point in the relationship of interpreters and the deaf community”, in M. Marschark / R. Peterson / E. Winston Sign Language Interpreting and Interpreter Education: Directions for Research and Practice, Oxford University Press Inc., 3-28.
De Meulder, M., Pouliot, O., and Gebruers, K. (2021). Remote sign language interpreting in times of COVID-19. University of Applied Sciences Utrecht.
Lozanova, S. (2018). Issues in Bulgarian Sign Language Interpreting. English Studies at NBU, 4(2), 131-144. Retrieved from http://esnbu.org/data/files/2018/2018-2-4-lozanova-pp131-144.pdf (14.10.2021)
Mihalca, L., Irimias, T. & Brendea, G. (2021). „Teleworking During the COVID-19 Pandemic: Determining Factors of Perceived Work Productivity, Job Performance, and Satisfaction,” The AMFITEATRU ECONOMIC journal, Academy of Economic Studies – Bucharest, Romania, vol. 23(58), pages 620-620.
Mihalca, L., Rațiu, L., Brendea, G., Metz, D., Dragan, M. & Dobre, F. (2021). Exhaustion while teleworking during COVID-19: a moderated-mediation model of role clarity, selfefficacy, and task interdependence. Oeconomia Copernicana, 12(2), 269–306. doi: 10.24136/oc.2021.010
Napier, J. (2013). “You get that vibe”: A pragmatic analysis of clarification and communicative accommodation in legal video remote interpreting. In L. Meurant, A. Sinte, M. Van Herreweghe & M. Vermeerbergen (Eds.), Sign language research uses and practices: Crossing views on theoretical and applied sign language linguistics (pp. 85-110). Nijmegen, The Netherlands: De Gruyter Mouton and Ishara Press.
Napier, J., Skinner, R., & Turner, G. H. (2017). “It’s good for them but not so for me”: Inside the sign language interpreting call centre. Translation and Interpreting: the International Journal of Translation and Interpreting Research, 9(2), 1-23. https://doi.org/10.12807/ti.109202.2017.a01
Pöchhacker, F. (2004). Introducing Interpreting Studies. Routledge.
Schein, J., Stewart, D. (2002). Language in Motion: Exploring the Nature of Sign, Gallaudet University Press.
Simon, J., Hollrah, B., Lightfoot, M., Laurion, R., & Johnson, L. (2010). Steps toward identifying effective practices in video remote interpreting. Retrieved from: http://www.interpretereducation.org/wpcontent/uploads/2011/06/VRIStepsReportApril2010_FINAL1.pdf (consultat în 14.10.2021)
Tufar, I, Trâncă, R. (2021) Interpretul de limba semnelor în contextul pandemic: provocări și oportunități în Review of Psychopedagogy, disponibil online la https://psychopedagogy.unibuc.ro/2021/07/23/interpretul-de-limba-semnelor-in-contextul-pandemic-provocari-si-oportunitati/ (11.10.2021)
Tufar, I. (2013) Rolul interpretului de limbaj mimico-gestual în procesul de integrare al persoanelor cu deficiențe de auz și cu surdocecitate. În Adrian Roșan (coord.) Cartea Alba a Psihopedagogiei Speciale, UBB-Cluj, disponibil online la http://psihoped.psiedu.ubbcluj.ro/caPPS/25%20-%20Ioana%20TUFAR.pdf (consultat în 10.10.2020)
Turner, G. H., Napier, J., Skinner, R., & Wheatley, M. (2016). Telecommunication relay services as a tool for deaf political participation and citizenship. Information, Communication & Society, 20(10), 1521-1538.
UNICEF (2001) Evaluarea interacțiunii și a mecanismelor de comunicare dintre autoritățile sanitare și public în contextul pandemiei de COVID-19, disponibil online la https://www.unicef.org/romania/media/6516/file/Evaluarea%20interac%C8%9Biunii%20%C8%99i%20a%20mecanismelor%20de%20comunicare%20dintre%20autorit%C4%83%C8%9Bile%20sanitare%20%C8%99i%20public%20%C3%AEn%20contextul%20pandemiei%20de%20COVID-19.pdf (25.02.2022)
Wessling, D. & Shaw, S. (2014). Persistent emotional extremes and Video Relay Service interpreters. Journal of Interpretation, 23(1), Article 6. Retrieved from: http://digitalcommons.unf.edu/joi/vol23/iss1/6
WFD (2019) Position Paper on Accessibility: Sign Language Interpreting and translation and technological developments Approved by WFD Board on 7 February 2019, disponibil online la https://wfdeaf.org/wp-content/uploads/2019/07/WFD-Postion-Paper-on-Accessbility-12-Feb-2019-Updated.pdf?fbclid=IwAR0JYP4FsQfyhAQm9AIa3z_Yq-oa0auKOOICTOJa0Gqp60w4kyJtfQ8rSY8 (15.10.2021)
Wit, Maya & Sluis, Irma. (2014). Sign language interpreter quality: the perspective of deaf sign language users in the Netherlands. The Interpreters’ Newsletter. 19. 63-85.
*ANPDPD, Norme deontologice ale ocupației de interpret al limbajului mimico-gestual și ale ocupației de interpret al limbajului specific persoanei cu surdocecitate, disponibil online la http://andpdca.gov.ro/w/interpreti-ai-limbajului-mimico-gestual/ (11.03.2022)
*Fundația ORANGE (2018) ”Voci pentru Mâini Interpretare Video la Distanță” disponibil online la https://www.fundatiaorange.ro/programe/lumea-prin-culoare-si-sunet/voci-pentru-maini-interpretare-video-la-distanta (21.03.2022)
*Spotmedia (2021) ”Prima bancă din România care are aplicație pentru clienții cu deficiențe de auz” disponibil online la https://spotmedia.ro/stiri/economie/prima-banca-din-romania-care-are-aplicatie-pentru-clientii-cu-deficiente-de-auz (21.03.2022)

Susţinerea socială – factor de protecţie împotriva sindromului de burnout al profesorilor

Susţinerea socială – factor de protecţie împotriva sindromului de burnout al profesorilor

Social support – the protective factor against teachers’ burnout syndrome

Vasile Radu PREDA
Abstract

The emotional and instrumental components of social support are necessary for fostering the coping strategies associated with professional stress and with teachers’ burnout syndrome. The prevention of stress and of teacher burnout symptoms was initially based mainly on the implementation of measures meant to develop individual competencies. However, the data we obtained through the different investigations will show that it is essential to increase the preoccupation with the prevention of stress in the educational environment by using preventive measures centered on improving the schools’ socio-emotional climate and professional management.

Keywords: stress, burnout syndrome, social support, socio-emotional climate, professional management.

 

Published on line: 03/31/2022

Reference
Dionne–Proulx, J. (1995). Le stress au travail et ses consequénces potentielles à long terme: le cas des enseignants québécois. Revue Canadienne de l’Education, 20, 2 : 146-155.
Doudin, P.A., Curchod-Ruedi, D., Peter, V. (2009). Le soutien social comme facteur de protection du burnout des enseignants. Prismes/Revue pédagogique HEP, 10 : 55-58.
Halbersleben, J.R.B. (2006). Sources of social support and burnout. A meta-analytic test of the conservation of resources model. Journal of Applied Psychology, 91, 5: 1134-1145.
Jaoul, Kovess, (2004). Le burnout dans la profession enseignante. Annales Medico-Psychologiques, 162, 1: 26-35.
Rascle, N (1994). Le soutien social dans la relation stress-maladie. În: M.L. Bruchon-Schweitzer, R. Dantezer (Eds.), Introduction à la Psychologie de la Santé, Paris. P.U.F. : 125-153.
Siegrist, J. (1996). Adverse health effects of high-effort/low-reward conditions. Journal of Occupational of Health Psychology, 1 : 27-41.
Truchot, D (2004). Épuisement professionnel et burnout.Paris : Dunod.

Limbajul în tulburarea depresivă – o reliefare a modificărilor cognitive, afective și perceptive

Limbajul în tulburarea depresivă – o reliefare a modificărilor cognitive, afective și perceptive

Language in depressive disorder – a blueprint for cognitive, affective and perceptual changes

Raluca Nicoleta TRIFU
Abstract

Depression represents a mental health problem and a real concern in the actual pandemic context. As a state or a trait, depression is also common in persons with special needs. The person diagnosed with depression is unable to concentrate, to sustained attention and to retrieve information. Speed is also impaired. Those particularities impact on language and communication for persons with depression. There is a link between poor verbal interaction and ideas flow. Depressive persons use less words in communication and avoid the use of verbal language. In major depressive disorder, the most frequent depressive disorder, affecting 10-25% of women and 5-12% of men, verbal fluency is impaired. Words repetitions are frequent. This is an indicator for impaired working memory. Concentration is also affected, verbal-idea dezorganization and unstructerd sentences are present. Adjectives and negative semantic words are used. Depressive persons prefer more past tense then present tense and future tense is almost absent. They use the ”I” more than persons without depression or in remissions.
Language display by depressive persons could be a valid indicator for early and differential diagnosis. This study is a narrative one focus on highlight the language displayed by person with depressive disorder as a refection of specific cognitive, affective ad perceptual changes.
Keywords: depressive disorder, verbal fluency, cognitive impairments, psycholinguistic markers.

pdf

Published on line: 03/31/2022

Reference
Al-Mosaiwi, M., & Johnstone, T. (2018). In an Absolute State: Elevated Use of Absolutist Words Is a Marker Specific to Anxiety, Depression, and Suicidal Ideation. Clinical Psychological Science : A Journal of the Association for Psychological Science, 6(4), 529–542. https://doi.org/10.1177/2167702617747074
American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5 th ed.). Washington, USA, Washington D.C: APA.
American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. (5th ed.). Washington D. C.
Bean, K. F. (2012). Differential ratings of and maternal impact on anxiety and depression among African American children in special education. Children And Youth Services Review(9), 1868.
Beck, A. T. (1974). Cognitive therapy and emotional disorders. New York: International Universities Press.
Bernard, J. D., Baddeley, J. L., Rodriguez, B. F., & Burke, P. A. (2015). Depression, Language, and Affect: An Examination of the Influence of Baseline Depression and Affect Induction on Language. Http://Dx.Doi.Org/10.1177/0261927X15589186, 35(3), 317–326. https://doi.org/10.1177/0261927X15589186
Bhojraj, T. S., Francis, A. N., Rajarethinam, R., Eack, S., Kulkarni, S., Prasad, K. M., Montrose, D. M., Dworakowski, D., Diwadkar, V., & Keshavan, M. S. (2009). Verbal fluency deficits and altered lateralization of language brain areas in individuals genetically predisposed to schizophrenia. Schizophrenia Research, 115(2–3), 202–208. https://doi.org/10.1016/j.schres.2009.09.033
Chiriţă, R. (2002). Depresie şi suicid dimensiuni biologice şi anxiologie. Constanţa: Editura Fundaţieu „Andrei Şaguna”.
Chung, C. K., & Pennebaker, J. W. (2013). Linguistic Inquiry and Word Count (LIWC). Applied Natural Language Processing, January 1999, 206–229. https://doi.org/10.4018/978-1-60960-741-8.ch012
Coman, H., Nemeş, B., Nica, S., Herţa, D., & Cosman, D. (2010, March ). Reacţion time and implicit learning in patients with multiple-episode schizofrenia. Journal of Cognitive and Behavioral Psychotherapies(2), 147-161.
Cosman, D., Nemeş, B., Nica, S., & Herţa, D. (2009, March). Verbal, visuospaţial and face working memory impairmant in multiple episode schizophrenia patients. Journal of Cognitive and Behavioral Psychotherapies(1), 123-133.
Douglas, K. M., Richard, J., & Porter. (2009). Longitudinal assessment of neuropsychological function in Major Depression. ; 43:1105–1117. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry(43), 1105–1117.
DSM V, A. (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition (DSM-5). American Psychiatric Association.
DSM. (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5th ed.). Washington D. C, D.C, USA: APA.
Fossati, P., Guillaume, L. B., Ergis, A. M., & Allilaire, J. F. (2003). Qualitative analysis of verbal fluency in depression. Psychiatry Research, 117(1), 17–24. https://doi.org/10.1016/S0165-1781(02)00300-1
Foster, ,. P., Yung, R. C., Branch, K. K., & Stringe. (2011). Increased spreading activation in depression. Brain And Cognition. Brain And Cognition, 77.
Freud, S. (1999). Doliu şi melancolie. In S. Freud, Opere III (pp. 155-158). Bucureşti: Editura trei.
Gadow, K. D., Guttmann-Steinmetz, S., & Rieffe. (2012). Depression symptoms in boys with autism spectrum disorder and comparison samples. Journal Of Autism And Developmental Disorders, 7( 42), 1353-1363.
Guetzloe, E. C. (1991). Depression and Suicide: Special Education Students at Risk. Exceptional Children at Risk: CEC Mini-Library. Exceptional Children at Risk: CEC Mini-Library.
Hartog, D., Derix, M., Bemmel, V. A., Kremer, B., & Jolles, J. (2005). Cognitive functioning in young and middle-ages unmedicated out-patients with major depression: testing the efort and cognitive speed hypotheses. Psychological Medicine, 1443-1451.
Henry, J., & Crawford, J. (2005). A meta-analytic review of verbal fluency deficits in depression. Journal of clinical and experimental neuropsychology, 27, 78-101.
Herrmann, M., Ehlis, A. C., & Fallgatter, A. J. (2004). Bilaterally reduced frontal activation during a verbal fluency task in depressed patients as measured by near-infrared spectroscopy. The Journal of neuropsychiatry and clinical neurosciences.;16:170-175., 16, 170-175.
Hoeppne, J., Prudente-Morrissey, L., Herpertz, S. C., Benecke, R., & Walter, U. (2009). Substantia nigra hyperechogenicity in depressive subjects relates to motor asymmetry and impaired word fluency. European archives of psychiatry and clinical neuroscience(259), 92-97.
Loftus, A. M., & Loftus, E. F. (1975). A Spreading-Activation Theory of Semantic Processing. Psychological Review.
M.P. N, L. B.-R. (1995). Influence of depression on verbal fluency performance. Aging and cognition. . 2, 206-15.
Maag, J. W., & Reid, R. (2006). Depression Among Students with Learning Disabilities: Assessing the Risk. Journal Of Learning Disabilities, 39(1), 3-10.
Medina, C., & Luna, G. (2006). Suicide Attempts Among Adolescent Mexican American Students Enrolled In Special Education Classes. Adolescence, 41(162), 299-312.
Noda, T., Yoshida, S., Matsuda, T., Okamoto, N., & Sakamoto, K. (2012). Frontal and right temporal activations correlate negatively with depression severity during verbal fluency task: A multi-channel near-infrared spectroscopy study. Journal of Psychiatri, 46(7), 905-12.
Okada, G., Okamoto, Y., Morinobu, S., Yamawaki, S., & Yokota, N. (2003). Attenuated Left Prefrontal Activation during a Verbal Fluency Task in Patients with Depression. . Neuropsychobiology(47), 21-26.
Okada, G., Okamoto, Y., Yamashita, H., Ueda, K., & Takami, H. (2009). Attenuated prefrontal activation during a verbal fluency task in remitted major depression. Psychiatry and clinical neurosciences(63), 423-425.
OMS. (2012). WHO – Suicide Prevention SUPRE- Multisite intervention study on suicidal behaviours. SUPRE-MIS.
Pasquier, F., Lebert, F., Grymonprez, L., & Petit, H. (1995). Verbal fluency in dementia of frontal lobe type and dementia of Alzheimer type. Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry, 58(1), 81–84. https://doi.org/10.1136/jnnp.58.1.81
Patel, K. (2020). Mental health implications of COVID-19 on children with disabilities. Asian Journal of Psychiatry, 54, 102273. https://doi.org/10.1016/J.AJP.2020.102273
Peterson, C., Maier, S. F., & Seligman, M. E. P. (1993). Learned helplessness: A theory for the age of personal control. In Learned helplessness: A theory for the age of personal control. https://doi.org/10.1097/00008877-199204001-00099
Quillian, M. (1967). Word concepts: A theory and simulation of some basic semantic capabilities . Behavioral Science, 12(5), 410.
Scheurich, A., Fellgiebel, I., Schermuly, I., Bauer, R., & Wofges, M. (2008). Experimental evidence for a motivational origin of cognitive impairment in major depression. Psychological Medicine 38, 237–246. f 2007 Cambridge University Press(38), 237–246.
Seligman, M. E. (1974). Depression and learned helplessness. In The psychology of depression. Contemporary theory and research (p. 359). https://doi.org/ISBN 0-7167-0751-9
Smirnova, D., Cumming, P., Sloeva, E., Kuvshinova, N., Romanov, D., & Nosachev, G. (2018). Language patterns discriminate mild depression from normal sadness and euthymic state. Frontiers in Psychiatry, 9(APR). https://doi.org/10.3389/FPSYT.2018.00105/FULL
Smirnova, D., Romanov, D., Sloeva, E., Kuvshinova, N., Cumming, P., & Nosachev, G. (2019). Language in mild depression: How it is spoken, what it is about, and why it is important to listen. Psychiatria Danubina, 31, 427–433.
Smirnova, D., Sloeva, E., Kuvshinova, N., & Krasnov. (2015). Language changes as an important psychopathological phenomenon of mild depression. European Psychiatry, (p. 281).
Styron, W. (2007). Bezna Vizibilă. Bucureşti: Editura All.
Takami, H., Okamoto, Y., Yamashita, H., Okada, G., & Yamawak, N. (2007). Attenuated anterior cingulate activation during a verbal fluency task in elderly patients with a history of multiple-episode depression. The American journal of geriatric psychiatry.
Tausczik, Y. R., & Pennebaker, J. W. (2010). The psychological meaning of words: LIWC and computerized text analysis methods. Journal of Language and Social Psychology, 29(1), 24–54. https://doi.org/10.1177/0261927X09351676
Tolboll, K. B. (2019). Linguistic features in depression: A meta-analysis. Journal of Language Works – Sprogvidenskabeligt Studentertidsskrift, 4(2), 39–59. https://tidsskrift.dk/lwo/article/view/117798
Tremblay, C., Monchi, O., Hudon, C., MacOir, J., & Monetta, L. (2012). Are verbal fluency and nonliteral language comprehension deficits related to depressive symptoms in Parkinson’s disease? Parkinson’s Disease. https://doi.org/10.1155/2012/308501
Trifu, R. N., Nemeș, B., Cozman, D., & Bodea-Hațegan, C. (2017). Linguistic indicators of language in major depressive disorder (MDD). an evidence based research. Journal of Evidence-Based Psychotherapies, 17(1), 105–128.
Trifu, R., Mera, D., Hambrich, M., & Cozman, D. (2015). Verbal Fluency, Clustering and Switching In Persons with Depression as Indicators for Cognitive Impairments. Revista Română de Psihiatrie, XVII(4), 112–119.
Trifu, R (2017) – Disfuncții cognitive în tulburarea depresivă majoră. Teză de Doctorat. Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca.
Tupak, S. V., Badewien, M., Dresler, T., Hahn, T., & Herrmann. (2012). Differential prefrontal and frontotemporal oxygenation patterns during phonemic and semantic verbal fluency. Neuropsychologia. . Neuropsychologia, 50(7), 1565-9.
W H O. (2010). The ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders.Clinical descriptions and diagnostic guidelines. World Health Organization.
WHO. (2016). ICD-10 Clasificarea tulburărilor mentale şi de comportament descrieri clinice şi îndreptare diagnostice (L. Mircea, T. Radu, P. Răzvan, D. Mircea, I. Monica, N. Ovidiu, A. Carmen, L. Mircea, T. Radu, P. Răzvan, D. Mircea, I. Monica, N. Ovidiu, & A. Carmen (eds.)). Editura Trei EX – 558 p.
WHO. (2018). ICD-11. ICD-11. https://icd.who.int/
WHO. (2022). COVID-19 pandemic triggers 25% increase in prevalence of anxiety and depression worldwide. https://www.who.int/news/item/02-03-2022-covid-19-pandemic-triggers-25-increase-in-prevalence-of-anxiety-and-depression-worldwide
Willner, P., Rose, J., Stenfert Kroese, B., Murphy, G. H., Langdon, P. E., Clifford, C., Hutchings, H., Watkins, A., Hiles, S., & Cooper, V. (2020). Effect of the COVID-19 pandemic on the mental health of carers of people with intellectual disabilities. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 33(6), 1523–1533. https://doi.org/10.1111/JAR.12811
World Health Organization. (1993). The ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders. In Nonserial Publication WHO. https://doi.org/10.4103/0019
Yochim, B., Macneill, S. E., & Lichtenberg, P. A. (2006). Vascular Depression” Predicts Verbal Fluency in Older Adults. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology( 28), 495–508.