Evaluarea logopedică la început de an școlar. Model de fișă de evaluare logopedică și aplicații


Evaluarea logopedică la început de an școlar. Model de fișă de evaluare logopedică și aplicații

Speech and language assessment in the school year beginning. Example of Speech and Language Assessment Scale and practical aspects

Șoimița GHERLE, Daciana PANȚIRU
Abstract

The aim of this paper was to illustrate the approach of speech and language asssessment developed within the Interschool Speech Therapy Centers in Romania (Centrele Logopedice Interșcolare), at the beginning of the school year, in a pandemic context. It presents the initial evaluation of students and preschoolers, but also the way in which the complex evaluation of children identified with speech and language disorders is developed, fallowing the legislation and specific methodology. The Speech and Language Evaluation Scale is a very useful tool at this stage and beyond. This helps to condense the relevant data about children, to formulate the speech therapy diagnosis and to outline the therapeutic approach. The developed model addresses both aspects of psychomotor development and aspects of pronunciation and articulation. It is designed mainly for primary school students, but can also be applied to preschoolers. The presented case study is intended to highlight the way this model can be used, at various stages, in a specific intervention strategy.

Keywords: speech and language disorders, initial evaluation, speech and language assessment scale, diagnosis, specific SLT intervention


pdf

DOI: 10.26744/rrttlc.2021.7.2.06

Published on line: 31/10/2021

Reference

Bodea Hațegan, C. (2016). Logopedia – Terapia tulburărilor de limbaj. Structuri deschise, București: Editura Trei.

Gherle, Ș. (2010). Minighid logopedic și eu vreau să vorbesc corect,  București: Editura Universitară.

Jurcău, E., Jurcău N. (1999). Învățăm să vorbim corect, Cluj-Napoca: Editura Printek.

Moldovan, I. (2006). Corectarea tulburărilor limbajului oral, Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană.

Panțiru, D., Bota, A., Goga, C., Zăhan,  D. (2003). Potrivim cuvinte, Cluj-Napoca: Casa Corpului Didactic.

Preda, V. (2006). Programe de intervenție timpurie și practici educative destinate copiilor cu dizabilități sau cu întârziere în dezvoltare, Revista de Psihopedagogie, 1, p. 77-96.

Vrăşmaş, E., Stănică, C. (1997). Terapia tulburărilor de limbaj, București: Editura Didactică și Pedagogică.

XXX (2011). O.M.  5555 / 2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea centrelor judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională.

XXX (2017). O.M.  5555/2017- Regulamentul cadru privind organizarea și funcționarea centrelor și cabinetelor logopedice interșcolare -art. 4. Free Educational Clip Art Greenstreet 10,000 Clipart essential PC CD –ROM