Intervenții psihopedagogice în antrenarea limbajului verbal la elevii cu dizabilități auditive

Intervenții psihopedagogice în antrenarea limbajului verbal la elevii cu dizabilități auditive

Psycho-pedagogical interventions for verbal language training in students with hearing disabilities

Cristina Anca POP
Abstract

The purpose of this research was to devellop lexico-semantic skills of preschool children with hearing disability by creating an intervention program based on stimulating and training verbal language.
This article presents a case study and the results obtained by applying following tests: the PEAMLR, Crichton Scale, Rey Auditory- Verbal learning test and Webster Scale

Keywords: lexical- semantic skills, hearing disability, Crichton Scale, PEAMLR, Rey Auditory- Verbal learning test, Webster Scale
pdf

DOI: 10.26744/rrttlc.2018.4.2.04

Published on line: 31/10/2018

References:
Anca, M. (2003). Metode și tehnici de evaluare a copiilor cu CES, Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană.

Bodea Hațegan, C. (2015). Dizabilitatea auditivă în Roșan, A. (coord.)(2015). Psihopedagogia specială. Modele de evaluare și intervenție, Editura Polirom: Iași.

Bodea Hațegan, C. (2014). Probă de evaluare a abilităților morfologice în limba română. Aplicații psiholingvistice, E-book, Cluj-Napoca: Editura Argonaut.

Gherguț, A. (2005). Sinteze de psihopedagogie specială, Iași: Editura Polirom.

Gherguț, A. (2013). Sinteze de psihopedagogie specială, Iași: Editura Polirom.

Popa, M. (2018). Educația auditivă. http://ai.pub.ro/auz/ed_auz – accesat la data de 15.04.2018.

Pufan, C. (1982). Probleme de Surdo-Psihologie, (vol. 1), București: Editura Didactică și Pedagogică.

Pufan, C. (1982). Probleme de Surdo-Psihologie, (vol. 2), București: Editura Didactică și pedagogică.

Vrășmaș, E., Oprea, V. (2003). Set de instrumente, probe și teste pentru evaluarea educațională a copiilor cu dizabilități, București: MarLink.