Relația dintre dezvoltarea limbajului și psihomotricitate în contextul dizabilității intelectuale

Relația dintre dezvoltarea limbajului și psihomotricitate în contextul dizabilității intelectuale

TThe relation between language development and psychomotricity in the context of intellectual disability

Crina Ramona POP
Abstract

This research is divided in two parts: the theoretical part and the practical part. The theoretical part aimed some essential elements, as definitions, classifications, characteristics of intellectual disability, language disorders and psychomotricity disorders.
The practical part contains the research methodology, objectives, assumption, the description of the participants (subjects) and the methods and the materials used. Next the expound section of the design, the interventions plan and the conclusions resulted after the carry on activities.
Like is shown in the title, the research was headed to identify the implications that psychomotricity disorders exert upon the language disorders on children with intellectual disability. The language and the psychomotricity represent two essential elements of the life and it is important to know the manner of their interactions and implications upon the children with intellectual disability. More is significant to discover the most efficient method of intervention to contribute in this way at the elimination or at least at the reduction of the complications. Here I got the conclusion that the most efficient method of intervention is to group the language activities with the psychomotricity activities. Of course, all the activities are organized in an attractive manner based on games so that they captivate and motivate the children to take part operatively in the activities. After the intervention plans were applied it was established the improvement of the children in the language and psychomotricity abilities.

Keywords:intellectual disability, psychomotricity elements, relationship, language development, the multidisciplinary team
pdf
DOI:10.26744/rrttlc.2024.10.1.10
Published on line: 03/31/2024
References
Albu, C., Albu, A.,(1999). Psihomotricitatea, Editura Spiru-Haret: Iași.
Albu, C., Albu, A., Vlad, T.L., Iacob, I., (2006). Psihomotricitatea, Editura Insitutul European: Iași.
Anca, M.D., (2002). Logopedie, Presa Universitară Clujeană: Cluj-Napoca..
Avramescu, M.D., (2006). Defectologie și logopedie, Editura Fundației României de mâine: București.
Bodea Hațegan, C. (2016). Logopedia. Terapia tulburărilor de limbaj. Structuri deschise, București: Editura Trei.
Bodea Hațegan, C., Talaș, D. (2015). Aplicația „Pași prin lumea sunetelor!”
Bodea Hațegan, C. (2014). Proba de evaluare a abilităților morfologice în limba română”, Cluj-Napoca: Editura Argonaut
Gherguț, A. (2011). Evaluare și intervenție psihoeducațională. Terapii educaționale, recuperatorii și compensatorii. Editura: Polirom, Iași.
Gherle, Ș., (2008). Și eu vreau să vorbesc corect!- Minighid logopedic, Editura Imprimeria Ardealului: Cluj – Napoca.
Gherguț, A. (2011). Evaluare și intervenție psihoeducațională. Terapii educaționale, recuperatorii și compensatorii. Editura: Polirom, Iași.
Gherle, Ș., (2008). Și eu vreau să vorbesc corect!- Minighid logopedic, Editura Imprimeria Ardealului: Cluj – Napoca.
Moldovan, I., (2006). Corectarea tulburărilor de limbaj, Editura Presa Universitară Clujeană: Cluj – Napoca.
Piaget, J., Inhelder, B.,(2005). Psihologia copilului, Editura Cartier: Chişinău.
Popovici, D.,(2000). Dezvoltarea comunicării la copiii cu deficiențe mintale, Editura Pro Humanitate: București.
Preda, V., (2007). Elemente de psihopedagogie specială, Editura Eikon: Cluj- Napoca.
Preda, V., (coord). (1997). Probe de psihodiagnostic pentru evaluarea copiilor deficienţi,
Verza, E., (2003). Tratat de logopedie, Editura Fundaţiei Humanitas: Bucureşti.
Vrăsmaş, E., Stănică, C., (1997). Terapia tulburărilor de limbaj – intervenţii logopedice, Editura Didactică şi Pedagogică: Bucureş