Integrarea școlară și socială a elevilor cu CES prin strategii psihopedagogice

Integrarea școlară și socială a elevilor cu CES prin strategii psihopedagogice

Aspects of social and educational inclusion of children with special educational needs through psychopedagogical strategies

Alina ILIȘUAN (GALACZI)
Abstract

This paper presents the importance of using psychopedagogical strategies in educational activities, for a better integration of students with special educational needs (with intellectual disabilities) in school and in society.
The theoretical part includes notions about psycho-pedagogical intervention strategy in the context of intellectual disability and in the context of fluency reading difficulties and poor comprehension for students with special educational needs (with intellectual disabilities). I presented a theoretical approach for reading fluency and psychopedagogical applications in the act of reading.
The research part includes 5 case studies for students with special educational needs (with intellectual disabilities), integrated in regular education. The general objective of the paper was to analyze the effectiveness of using the personalized intervention program, as a psycho-pedagogical intervention strategy for the development of fluency and comprehension in the act of reading, for students with special educational needs. In conclusion the relationship between the development of fluency and comprehension skills in the act of reading and the school and social integration of students with Special Educational Needs was mentioned, which is reflected in the increase in school results and has implicitly beneficial effects on the school and social integration of these students.
Keywords:reading fluency, reading comprehension, psychopedagogical intervention strategy, Special Educational Needs
pdf
DOI:10.26744/rrttlc.2024.10.1.07
Published on line: 03/31/2024
References

Bodea Hațegan, C., Talaș, D. (2016).Fluența verbală. Direcții teoretice și aplicații psihopedagogice”, editura Argonaut, Cluj- Napoca.
Bodea Hațegan, C., Talaș, D., Trifu R. N. (2022). Proba de evaluare și antrenare a fluenței în citire”, Editura ASTTLR, Cluj Napoca.
Bodea Hațegan, C., (2016).Logopedia. Terapia tulburărilor de limbaj și comunicare”, editura Presa Universitară Clujeană, Cluj- Napoca.
Cain, K., (2012).Abilitatea de a citi. Dezvoltare și dificultăți”, Editura ASCR, Cluj-Napoca.
Gherguț, A. (2006).Psihopedagogia persoanelor cu cerințe speciale”, editura Polirom, Iași.
Roșan, A., David, C., (2019).Intervenții psihopedagogice în tulburări specifice de învățare”, Editura Polirom, Iași.
Verza, E., Păun E., (1998).Educația integrată a copiilor cu handicap”, Asociația RENINCO, România.
Vrășmaș, T. (2014) wwwrenico.ro Educația incluzivă. Aspirații și realități.pdf