Life quality assessment

Evaluarea calităţii vieţii adulţilor cu afazie

Life quality assessment for adults with aphasia

Mirela BUTTA
Abstract

This article presents the importance of the quality of life assessment in speech and language therapy when working with aphasic persons. The terms aphasia and quality of life are defined and the quality of life assessment in aphasia is presented. Nottingham Health Profile is described and used in order to prove the importance of quality life assessment as objective indicator for speech and language therapy relevance in aphasic persons. A case study of a 42 year old female diagnosed with aphasia is presented using Nottingham Health Profile results before intervention and six months after speech and language intervention. The conclusion reveals the importance of including different objectives related to the quality of life in speech and language therapy.

Key words: aphasia, quality of life, assessment tools, speech and language therapy
pdf

DOI:10.26744/rrttlc.2015.1.1.08

Published on line: 15/10/2015

References:

Carr, A. J., Higginson, I. J. (2001). Measuring quality of life: Are quality of life measures patient centered?, British Medical Journal, 322, 1357–1360

Neamţu G. (2003.). Tratat de asistenţă socială. Polirom: Iaşi.

Negrescu, C. C. (2013), Particularităţi ale recuperării unui caz de AVC hemoragic, Atena: Acta MedicaTransilvania,  vol. II, nr. 2, pag. 121

Crăciun, M. (2001). Diagnosticul şi tratamentul afaziei, Teză de doctorat, Cluj-Napoca.

Hunt, S. M., Mcewen, J., Mckenna, S. P. (1997). Measuring health status: a new tool for clinicians and epidemiologists, Journal of the Royal College of General Practitioners, 35, 185–188.

Lupu, I, Zanc, I. (2004). Sociologia sănătăţii. De la teorie la practică, Piteşti: Editura Tiparg.

Lupu, I. (2006). Calitatea vieţii în sănătate. Definiţii şi instrumente de evaluare. Calitatea Vieţii, XVII(1-2): 73-91.

www.ortoclinic.ro/index…/managementul-accidentului-vascular-cerebral

www.asha.org

www.jneurosci.org

www.aphasia.org