Evaluarea diagnostică a fluenței în citire

Evaluarea diagnostică a fluenței în citire

Diagnostic evaluation of reading fluency

Teodora Lavinia GABRIAN
Abstract

This study presents the results of reading fluency ability in2nd class students as measured with PEAFC (Probe for Assessing and Training Reading Fluency). The results demonstrate a significant improvement in reading fluency for all the participants. PEAFC helps the teacher or the therapist to monitor the progress and to present the progress the students made to the students and to the parents. The results can be presented in a graphic for a better understanding

Keywords: reading fluency, test, dyslexia, dysgraphia.
pdf

DOI: 10.26744/rrttlc.2017.3.2.09

Published on line:31/10/2017

References:

Anca, M., Haţegan, C. (2008). Terapia limbajului. O abordare interdisciplinară, Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană.

Asociația Americană a Psihiatrilor și Psihologilor (2016). DSM-5-Manual de diagnostic și clasificare statistică a tulburărilor mintale, București: Editura Medicală Callisto.

Bercea (Matei), I. V. (2016). Dezvoltarea fluenței citirii la școlarii mici diagnosticați cu dificultăți specifice de învățare- lucrare de dizertație, Cluj-Napoca: Universitatea Baeș-Bolyai.

Bodea Haţegan C., (2016). Logopedia. Terapia tulburarilor de limbaj. Structuri deschise, București: Editura Trei.

Bodea Haţegan, C., Talaş, D. (coord.) (2016). Fluenţa verbală. Direcţii teoretice şi aplicaţii psihopedagogice, Argonaut Publishing, Cluj-Napoca

But, A, (2013). Îmbunătațirea fluenței citirii la elevii de clasa a II a-prin aplicarea probei P.E.A.F.C.- lucrare de dizertație, Cluj-Napoca: Universitatea Baeș-Bolyai.

Dascălu-Jinga, L., (2001). Melodia vorbirii în limba română. București: Editura Univers Enciclopedic.

Hațegan, C. (2011). Abordări structuralist-integrate în terapia tulburărilor de limbaj și comunicare, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca

LaBerge, D., Samuels, S.J. (1974). Toward a theory of automatic information process in reading. Cognitive Psychology, 6, 293-323

Perfetti, C. A., (1985). Reading Ability. New York: Oxford University Press.