Developing reading fluency for first grade pupils

Dezvoltarea fluenței citirii în clasa I

Developing reading fluency for first grade pupils

Crina Maria IANCU
Abstract

This study presents the results of reading fluency ability in five first grade students as measured with PEAFC (Probe for Assessing and Training Reading Fluency). The first evaluation was made in the beginning of the school year, in September 2014, and the second evaluation was seven months later, in April, 2015. The results demonstrate a significant improvement in reading fluency for all the participants. PEAFC helps the teacher or the therapist to monitor the progress and to present the progress the students made to the students and to the parents. The results can be presented in a graphic for a better understanding.

Key words: first grade, reading fluency, PEAFC (Probe for Assessing and Training Reading Fluency), Precision Teaching
pdf

DOI: 10.26744/rrttlc.2015.1.1.10

Published on line: 15/10/2015

References:

Bodea Haţegan, C., Talaş, D. (coord.)(2014). Fluenţa verbală. Direcţii teoretice şi aplicaţii psihopedagogice, Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană.

Verza, E. (1983). Disgrafia şi terapia ei, Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică.

Chard, D.J., Vaughn, S., & Tyler, B.J. (2002). A synthesis of research on effective interventions for building reading fluency with elementary students with learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 35, 386-406.

XXX, (2014). Programa şcolară pentru disciplina COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a, Ministerul Educaţiei Naţionale.

http://www.linkslearning.k12.wa.us/reading_links/readingmanuals/FLUENCYFACILITATOR.pdf

http://www.k12reader.com/what-is-reading-fluency/