Specific intervention methods

Metode şi procedee specifice de corectare a tulburărilor de articulare a fonemelor vocalice la şcolarii mici cu dizabilitate auditivă

Specific intervention methods and techniques for correcting vowels articulation disorder in pupils with hearing impairments

Lăcrămioara URSACHE
Abstract

Speech and language communication has different characteristics in hearing impaired persons. This article presents the most important aspects of communication in the hearing impairment context. Specific vowels articulation disorders in children with hearing impairment are discussed. Different methods and procedures used in speech and language therapy are presented: visual aids, dactilems, vocals prolongation, short vocals emission, short vowels emission in open syllables and closed syllables, diphthongs and triphtongs pronunciation. Individual needs are highlighted in a case study report, by choosing the best speech and language therapy methods and procedures when working with persons with hearing impairment.

Key words: vowels articulation, hearing impairments, phonological disorders, coarticulation
pdf

DOI: 10.26744/rrttlc.2015.1.1.07

Published on line: 15/10/2015

References:

Anca, M. (2007). Logopedie, Cluj-Napoca: Editura Presa Universitară Clujeană.

Anca, M., Haţegan, C. (2008). Terapia limbajului. O abordare interdisciplinară, Cluj-Napoca: Editura Presa Universitară Clujeană.

Anca, M. (2001). Psihopedagogia deficienţilor de auz, Cluj-Napoca: Editura Presa Universitară Clujeană.

Avram, A. (coord) (2000). Antologie fonetică a limbii române, Bucureşti: Editura Academiei Române.

Bălan, N. A. (2009). Lingvistică generală, Craiova: Editura Universitaria.

Bold, V., Oproiu, E., Zisu, F. (2003). Limba română-fonetică, punctuaţie, vocabular, morfologie, sintaxă, Bucureşti: Editura Educaţional A B C.

Neamţu, G.G. (2008). Limba romană contemporană-fonetică, suport de curs universitar, Cluj-Napoca: Facultatea de Litere, UBB.

Popa, M. (2006). Comunicarea – aspecte generale şi particulare, Bucureşti: Editura Paideia.

Toma, I. (2004). Limba română contemporană. Fonetică-fonologie, lexicologie, Bucureşti: Editura Fundaţiei de mâine.

Stănică, I., Popa, M., Popovici, D.,V., Rozorea, A., Muşu, I. (1997). Psihopedagogia specială – Dizabilităţi senzoriale, Bucureşti: Editura Pro Humanitate.

Ursache, L. (2010). Modalităţi de stimulare a abilităţilor conversative la copiii cu dizabilitate auditivă, în Revista Şcoala „V.Pavelcu”, Iaşi.

Ursache, L. (2012). Cartea vocalelor, Auxiliar curricular editat în cadrul Programului de Granturi pentru Dezvoltare Şcolară „Modern şi eficient în educarea şi recuperarea copilului deficient de auz”, Aplicaţia „Fereastra spre Europa”, Cluj-Napoca.

Van Uden, A. (1977). A word of language for deaf children, Amsterdam and Lisse: Swets & Zeitlinger.