Automatizarea sunetelor S şi Z în propoziţii. Studiu de caz

Automatizarea sunetelor S şi Z în propoziţii. Studiu de caz

Automatization of sounds S and Z in sentences. Case Study

Ana SABOU
Abstract

The purpose of this article is to underline the main particularities of pronunciation in case of the children with dyslalia, sigmatism. Thus, in this article is presented a case study, which emphasizes both the assessment process and the intervention approach focused on the pronunciation of S and Z sounds (Romanian S-Z sounds) during the sentences level. Results demonstrated that an adequate assessment and intervention can ensure functional development of S and Z pronunciation. Also, the exercises practiced during intervention are useful not only for speech and language therapists, but also for parents of children with sigmatism.

Keywords:sigmatism, case study, assessment, intervention, sentences level, dyslalia.
pdf

DOI: 10.26744/rrttlc.2017.3.2.10

Published on line: 31/10/2017

References:

Anca, M. (2007). Logopedie. Cluj-Napoca: Editura Presa Universitară Clujeană.

Anca, M., Haţegan, C. (2008). Terapia limbajului: o abordare interdisciplinară. Cluj-Napoca: Editura Presa Univeristară Clujeană..

Boşcaiu, E. (1973). Prevenirea şi corectarea tulburărilor de vorbire în gradiniţele de copii. București: Editura Didactică și Pedagogică.

Graur, A. (1965). Introducere în lingvistică. București: Editura Ştiinţifică.

Guţu, M., (1974). Curs de logopedie. Cluj-Napoca: Universitatea Babeș-Bolyai.

Jurcău, E., Jurcău, N. (1999). Învăţăm să vorbim corect. Cluj-Napoca: Editura Printek.

Puşcariu, S. (1994). Limba română, vol. II, Rostirea, ed. a II-a, București: Editura Academiei.

Schaffer, R. (2007). Introducere în psihologia copilului. Cluj-Napoca: Editura ASCR.

Turculeţ, A. (1999). Introducere în fonetica generală şi românească. Editura Ştiinţifică, Iaşi.

Verza, E. (1977). Dislalia şi terapia ei. București: Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.

www.home-speech-home.com

Reading features in stuttering context

Particularităţile citirii la elevii cu bâlbâială

Reading features in stuttering context

Ana SABOU (BUT)
Abstract

The purpose of this article is to underline the main features of reading a case study of the children diagnosed with stuttering. Thus, in this article is presented a case study, which contains an assessment process and intervention approach focused on reading fluency in the context of stuttering. Results demonstrated that an adequate assessment and intervention can ensure functional development in reading fluency even in stuttering cases.

Key words: stuttering, reading fluency, case study, assessment, intervention, functional development.
pdf

DOI:10.26744/rrttlc.2016.2.1.07

Published on line: 15/03/2016

References:

Anca, M. (2007). Logopedie.  Cluj-Napoca: Editura Presa Universitară Clujeană.

Boşcaiu, E. (1983). Bâlbâiala. Prevenire şi tratament. București: Editura Didactică şi Pedagogică.

Boşcaiu, E. (1973). Prevenirea şi corectarea tulburărilor de vorbire în grădiniţele de copii.  București: Editura Didactică şi Pedagogică.

Hanrahan, A., McSweeny, C. (2003). 101 Reading Activities. A Multisensory Approach. USA: Editura LinguiSystems.

Moldovan, I. (2006). Corectarea tulburărilor limbajului oral. Cluj-Napoca: Editura Presa Universitară  Clujeană.

Peneş, M. (2000). Manualul de Limba şi literatura română pentru clasa a III-a. București: Editura Ana.

Van Hout, A., Estienne, F. (1996). Les bégaiements. Histoire, psychologie, évaluation, variétès, traitements. Paris: Editura Masson