Automatizarea sunetelor S şi Z în propoziţii. Studiu de caz

Automatizarea sunetelor S şi Z în propoziţii. Studiu de caz

Automatization of sounds S and Z in sentences. Case Study

Ana SABOU
Abstract

The purpose of this article is to underline the main particularities of pronunciation in case of the children with dyslalia, sigmatism. Thus, in this article is presented a case study, which emphasizes both the assessment process and the intervention approach focused on the pronunciation of S and Z sounds (Romanian S-Z sounds) during the sentences level. Results demonstrated that an adequate assessment and intervention can ensure functional development of S and Z pronunciation. Also, the exercises practiced during intervention are useful not only for speech and language therapists, but also for parents of children with sigmatism.

Keywords:sigmatism, case study, assessment, intervention, sentences level, dyslalia.
pdf

DOI: 10.26744/rrttlc.2017.3.2.10

Published on line: 31/10/2017

References:

Anca, M. (2007). Logopedie. Cluj-Napoca: Editura Presa Universitară Clujeană.

Anca, M., Haţegan, C. (2008). Terapia limbajului: o abordare interdisciplinară. Cluj-Napoca: Editura Presa Univeristară Clujeană..

Boşcaiu, E. (1973). Prevenirea şi corectarea tulburărilor de vorbire în gradiniţele de copii. București: Editura Didactică și Pedagogică.

Graur, A. (1965). Introducere în lingvistică. București: Editura Ştiinţifică.

Guţu, M., (1974). Curs de logopedie. Cluj-Napoca: Universitatea Babeș-Bolyai.

Jurcău, E., Jurcău, N. (1999). Învăţăm să vorbim corect. Cluj-Napoca: Editura Printek.

Puşcariu, S. (1994). Limba română, vol. II, Rostirea, ed. a II-a, București: Editura Academiei.

Schaffer, R. (2007). Introducere în psihologia copilului. Cluj-Napoca: Editura ASCR.

Turculeţ, A. (1999). Introducere în fonetica generală şi românească. Editura Ştiinţifică, Iaşi.

Verza, E. (1977). Dislalia şi terapia ei. București: Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.

www.home-speech-home.com