Elaborarea unui scale de măsurare a atitudinii cadrelor didactice față de elevii cu CES integrați în învățământul de masă

Elaborarea unui scale de măsurare a atitudinii cadrelor didactice față de elevii cu CES integrați în învățământul de masă

Develop a scale to establish teachers`s attitude towards childdren with special needs integrate in mainstream school

Nicoleta Raluca LUPU
Abstract

Inclusion of people with disabilities is a topical issue that occupies an important place among the concerns of specialists. The attitude of community members can positively or negatively influence the process. In the process of integration of pupils with special education needs in mainstream schools an important role has the attitude of teachers. Measuring attitudes of a large group of participants to respect the principle of anonymity is difficult. The purpose of this study was to develop a instrument to measure teachers’ attitudes towards the integration of pupils with special education needs in mainstream school. Knowing the real attitude and the factors that influence this attitude will allow specialists to develop and implement programs to change attitudes, thus favoring the integration of pupils with special needs.

Keywords:special education needs, attitude, integration, scale

Published on line: 15/03/2020

References:
Allport, G., W. (1959). Attitudes. Handbook of Social Psychology (Ed. G. Lindzey), Massachusetts, USA, London England, Addison: Wesley Publishing Company, Inc Reading.
Aniței, M. (2007). Psihologie experimentală. București: Polirom.
Chelcea, S. (coord.). (2008). Psihosociologie: teorii, cercetări, aplicații. Iași: Polirom.
Chircev, A. (1941). Psihologia atitudinilor sociale. Cu privire specială la români. Sibiu: Editura Institutului de Psihologie al Universității Cluj.
Clinciu, A., I. (2009). Metode de cercetarea cantitativă. Brașov: Editura Universității Transilvania.
Cochran, H. K. (1997). The development and Psychometric Analyses of the Scala of Teachers’ Attitudes Toward Inclusion (STATIC), accesat online la https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED415259.pdf
Eiser, J.R., J. Van Den Plight. (1988). Attitudes and Decisions. London: The Guernsey Press.
Gregory, Jess L., Noto & Lori A. (2012). Technical Manual for Attitudes Towards Teaching All Students (ATTAS-mm) Instrument, accesat online la https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED537530.pdf
Gheorghe (Lupu), N. (2019). Implicaţii educaţionale ale jocului la şcolarii cu cerinţe educative speciale din şcolile incluzive. Teză de Doctorat nepublicată. Universitatea Bucuresti.
Iluț, P. (2004). Valori, atitudini și comportamente sociale: teme actuale de psihosociologie. Iași: Polirom.
Larousse. (1998). Dicționar de psihologie. București: Univers Enciclopedic.
Lupu, N. (2017). Teachers opinions towards the integration of students with special needs in mass education. Bulletin of the Transilvania University of Braşov, Series VII: Social Sciences/Law, Vol. 10 (59) No. 1, pp. 29-37.
Neculau, A. (coord.). (2004). Manualul de psihologie socială. Iași: Polirom.
Popescu-Neveanu, P. (1978). Dicționar de psihologie. București: Editura Albatros.
Vrabie, D. (1975). Atitudinea elevului față de aprecierea școlară. București: Editura Didactică și Pedagogică

Implicaţiile abilităţilor psihomotorii asupra limbajului la copiii cu dizabilităţi intelectuale integraţi în învăţământul de masă

Implicaţiile abilităţilor psihomotorii asupra limbajului la copiii cu dizabilităţi intelectuale integraţi în învăţământul de masă

Implications of psychomotor skills on language in children with intellectual disabilities integrated in public education

Maria Cosmina CUCERZAN
Abstract

Difficulties in articulation of sounds are common in speech and language therapy field. Their therapeutic approaches must be individualized The psycho-individual and age-specific features, as well as the characteristics of the type and degree of a certain disabilities, make speech therapy a unique, original, specific process.
Through the present research we wanted to highlight the uniqueness of the speech therapy sessions, as we follow the classic approach, we can give a specific note to the activities carried out by innovative methods, techniques and means of teaching applied to a distinct category of pupils, those with intellectual disabilities.
The research methodology include the purpose, objectives, research hypotheses, the research approach and the description of the group of participants, emphasizing the description and the usefulness of the ” Paşi prin lumea sunetelor ” application both as an assessment and as an intervention too The accurate identification of psycho- motricity difficulties with consequences on the language at children with intellectual disabilities integrated in compulsory general education is an important aspect which the entire process of integration depends on. It is a complex process which requires the usage of a whole set of probes which include the level of early – learning of the language and which can contribute at the creation of a whole complex portrait, with links to the psycho – motricity and communication abilities of the child, but also to the establishing of the objectives in what concerns the correction and the development of these abilities.
In the first part of the article theoretical topics regarding psychomotricity, language, intellectual disability and the integration into compulsory general education of children with intellectual disability are studied , and in the second part the scientific research is presented after going through three stages: the discovery stage in which we put into practice methods with the purpose of of knowing the individual level of psycho motricity and the level of language development (four students presenting psycho motricity and language difficulties were selected ) the experimental stage which was concerned with the development of case – studies and individual action ( the process of the action was structured as a complex therapy of action, but also as some therapy – learning activities, each instrument being put into practice on every part of language regarding the development of child ‘ s abilities in the next areas: psycho motricity, language and communication, knowledge, socialization ) ; final which consisted of going again through the evaluation tasks which were applied in the discovery stage in order to underline the involvement of psycho motricity on the language and so, checking the research hypothesis.

Keywords:psychomotricity, language and communication, intellectual disabilities, integration
pdf

DOI: 10.26744/rrttlc.2019.5.2.07

References:
Anca,M.(2009).Tehnici specifice de terapia limbajului, support curs IDD, Catedra de psihopedagogie specială, Cluj-Napoca: Universitatea Babeş –Bolyai
Bodea Haţegan, C. (2016). Terapia tulburărilor de limbaj. Structuri deschise, Editura Trei, Bucureşti.
Bodea Haţegan, C.,Talaş, D.A.(2016). Fluenţa verbală,Editura Argonaut, Cluj-Napoca.
Bodea Haţegan,C.(2014) Proba de evaluare a abilităţilor morfologice în limba română.Aplicaţii practice. Vol.III,Editura Argonaut, Cluj-Napoca.
Hodicska, T., Asbothne Kriston, V.(2013) Ghid metodologic pentru utilizarea abecedarului Căsuţa cu litere şi jucării( material adaptat după metoda Meixner), Editura Pontlab,Tîrgu Mureş..
***Ghid-Comenius (2012). Repere teoretice şi practice utile profesorului itinerant, Sibiu.
Haţegan, C. (2011). Abordări structuralist-integrate în terapia limbajului şi a comunicării, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca.
Roşan, A. (2015). Psihopedagogie specială. Metode de evaluare şi intervenţie, Editura Polirom, Iaşi.
***Suport curs. (2010). Terapie şi educaţie psihomotorie, Universitatea “Babeş Bolyai”, Cluj-Napoca..
Wauters-Krings, F. (2014). (Psiho)MOTRICITATE. Sprijin, prevenţie şi compensare, Editura Asociaţiei de Ştiinţe Cognitive din România, Cluj-Napoca.
http://autism.gama.ro/portage