Implicații ale întârzierii în dezvoltarea limbajului la vârsta școlarității. Program complex de intervenție logopedică

Implicații ale întârzierii în dezvoltarea limbajului la vârsta școlarității. Program complex de intervenție logopedică

Implications of speech and language delay in school age. Complex program of speech and language therapy

Nicoleta – Valentina KISS
Abstract

This paper aims to study the implications of language development in students with delayed language development with the help of a methodological aid developed. This manual was developed for pupils in preparatory class, grade I or pupils who have not mastered verbal and written language. To identify the benefits of the manual created in language development, five pupils from preparatory, grade I and grade IV who have not mastered verbal and written language or who have a delay in language development in the context of hearing disability were selected.
The final results showed progress in the development of language in the students, progress was identified in the emission of sounds and the correction of distorted or replaced sounds, new words were learned leading to vocabulary development, reading and writing skills were developed, auditory-verbal perception skills were developed especially for students with delayed language development in the context of hearing disability. Although the intervention period was short, it had an impact for each pupil chosen in the research.

Keywords:speech delay, language, evaluation, intervention, methodological auxiliary
pdf

DOI: 10.26744/rrttlc.2024.10.1.04
Published on line: 03/31/2024
References
Anca, M. (1999). Probe psihologice neverbale pentru evaluarea copiilor cu cerințe speciale. Cluj – Napoca: Colecția Psihoped – Info.
ASHA, (2015). What is language? What is speech? consultat în data de 19.04.2022, pe http:// www.asha.org/public/speech/development/language_speech/.
Avramescu, M. (2008). Defectologie și logopedie. Ediția a V-a. București: Editura Fundația România de mâine.
Bodea Hațegan, C. (2016). Logopedia. Terapia tulburărilor de limbaj. Structuri deschise. București: Editura Trei.
Bodea Hațegan, C., & Voicu, L. (2017). Întârzierea în dezvoltarea limbajului. Studiu de caz. Revista Română de Terapia Tulburărilor de Limbaj și Comunicare – RRTTLC, 4-16.
Manolache, C. (1980). Surdomutitatea. Ortofonie. Limbaj. Auzitori și surdomuți. București: Editura Medicală.
Moldovan, I. (2006). Corectarea tulburărilor limbajului oral. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană.
Revenco, N. (2019). Intervenția timpurie în copilărie. Suport de curs. Chișinău: Tipogr. Print-Caro.
Tobolcea, I. (2013). Intervenții logo-terapeutice pentru corectarea formelor dislalice la copilul normal. București: Editura Hamangiu.

Proces complex de evaluare în contextul intervenției timpurii

Proces complex de evaluare în contextul intervenției timpurii

Complex evaluation process in the context of early intervention

Oana-Maria ȘOMFELEAN
Abstract

This article focuses on the importance of early intervention as far as language development.
This paper proposes an approach which focuses on the importance of the early assessment of toddlers’ language skills development in order to identify possible delays or disorders.
High quality early assessment and intervention services can change a child’s developmental trajectory and improve outcomes for children, families, and communities

Keywords: speech and language development, early intervention, speech delay.
pdf

DOI: 10.26744/rrttlc.2018.4.2.03

Published on line: 31/10/2018

References:
Bodea Hațegan, C. (2015). Tulburări de limbaj și comunicare în Roșan, A. (2015). Psihopedagogia Specială.Modele de evluare și intervenție, Cluj-Napoca: Polirom.

Canadian Association of Speech-Language Pathologists and Audiologists (CASLPA,2012).

Early Identification of Speech & Language Disorders, Ottawa, USA. Accesat în data de 15.09.2018 online la adresa
http://www.montrealfluency.com/wp-content/uploads/2012/02/Early-Identification-of-S-L-Disorders-CASLPA-Jan2013.pdf

Roșan, A. (2015). Psihopedagogie special. Modele de evaluare și intervenție, Cluj-Napoca, Editura Polirom

Shonkoff, J.P, Phillips, D.A. (2000). From Neurons to Neighborhoods. The Science of Early Chilhood Development, Washington, D.C.: National Academy Press. Accesat în data de 15.06.2018 online la adresa: https://www.nap.edu/read/9824/chapter/1#ii

The Center on the Developing Child at Harvard University .(2008). Five numbers to
remember about early childhood development. Accesat în data de 25.08.2018 online la adresa
https://pdg.grads360.org/services/PDCService.svc/GetPDCDocumentFile?fileId=16462

The National Early Childhood Technical Assistance Center .(2011). The importance of Early Intervention for infants and toddlers with Disabilities and their Families. The University of North Carolina at Chapel Hill. Accesat în data de 10.09.2018 online la adresa: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED522123.pdf