Implicații ale întârzierii în dezvoltarea limbajului la vârsta școlarității. Program complex de intervenție logopedică

Implicații ale întârzierii în dezvoltarea limbajului la vârsta școlarității. Program complex de intervenție logopedică

Implications of speech and language delay in school age. Complex program of speech and language therapy

Nicoleta – Valentina KISS
Abstract

This paper aims to study the implications of language development in students with delayed language development with the help of a methodological aid developed. This manual was developed for pupils in preparatory class, grade I or pupils who have not mastered verbal and written language. To identify the benefits of the manual created in language development, five pupils from preparatory, grade I and grade IV who have not mastered verbal and written language or who have a delay in language development in the context of hearing disability were selected.
The final results showed progress in the development of language in the students, progress was identified in the emission of sounds and the correction of distorted or replaced sounds, new words were learned leading to vocabulary development, reading and writing skills were developed, auditory-verbal perception skills were developed especially for students with delayed language development in the context of hearing disability. Although the intervention period was short, it had an impact for each pupil chosen in the research.

Keywords:speech delay, language, evaluation, intervention, methodological auxiliary
pdf

DOI: 10.26744/rrttlc.2024.10.1.04
Published on line: 03/31/2024
References
Anca, M. (1999). Probe psihologice neverbale pentru evaluarea copiilor cu cerințe speciale. Cluj – Napoca: Colecția Psihoped – Info.
ASHA, (2015). What is language? What is speech? consultat în data de 19.04.2022, pe http:// www.asha.org/public/speech/development/language_speech/.
Avramescu, M. (2008). Defectologie și logopedie. Ediția a V-a. București: Editura Fundația România de mâine.
Bodea Hațegan, C. (2016). Logopedia. Terapia tulburărilor de limbaj. Structuri deschise. București: Editura Trei.
Bodea Hațegan, C., & Voicu, L. (2017). Întârzierea în dezvoltarea limbajului. Studiu de caz. Revista Română de Terapia Tulburărilor de Limbaj și Comunicare – RRTTLC, 4-16.
Manolache, C. (1980). Surdomutitatea. Ortofonie. Limbaj. Auzitori și surdomuți. București: Editura Medicală.
Moldovan, I. (2006). Corectarea tulburărilor limbajului oral. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană.
Revenco, N. (2019). Intervenția timpurie în copilărie. Suport de curs. Chișinău: Tipogr. Print-Caro.
Tobolcea, I. (2013). Intervenții logo-terapeutice pentru corectarea formelor dislalice la copilul normal. București: Editura Hamangiu.