Stima de sine la preadolescenţii cu tulburări de pronunție

Stima de sine la preadolescenţii cu tulburări de pronunție

Self- esteem in preadolescence with pronunciation disorders

Claudia DENES (LUPULEAC)
Abstract

The purpose of this study is to determine whether dyslalic language disorders may adversely affect the self-esteem of the pre-adolescent with standard intellectual development, in comparison to their peers with a typical development of language and intellect. An instrument designed to measure the level of the self-esteem, at the level of five subdivisions: the emotional self – ES, the social self – the SS, the physical self – the PS, the school self – SS, the prospective self – PS, was applied to a number of 18 students aged 13-14. As a result of the statistical data processing it is revealed that the pre-adolescents without speech disorder obtain higher and more constant scores in all five dimensions measured by the TOULOUSE – PIERON self – esteem inventory, while the students with speech disorders, although in terms of the results, present fluctuations at both batch and individual levels.
In conclusion, the presence of the dyslalic speech disorders may affect the individual’s self-esteem and may influence the development of their entire psychic life in the future as well as their range of action in the society.

Keywords: language disorders, dyslalia, self-esteem, pre-adolescent
pdf
DOI: 10.26744/rrttlc.2018.4.1.07

Published on line: 15/03/2018

References:

Albu, E. (2002).Manifestări tipice ale devierilor de comportament la elevii preadolescenţi. Prevenire şi terapie, București: Editura Aramis.

Allport, G. (1991).Structura şi dezvoltarea personalităţii, București: Editura Didactică şi Pedagogică.

Băban, A.(2001).Consiliere educaţională- Ghid metodologic pentru orele de dirigenţie şi consiliere, Cluj-Napoca: Editura Imprimeria Ardealului Cluj.

Bodea, Hațegan, C. (2016)Logopedia. Terapia tulburărilor de limbaj. Structuri deschise, București: Editura Trei.

Clocotici,V., Stan, A. (2001).Statistică aplicată în psihologie, Iași: Editura Polirom.

Crăciun, A. (1998).Stima de sine–vector al schimbărilor adaptative în  Anuarul Universităţii ,,Petre  Andrei”. Tom VIII – ŞtiinţeSocio-Umane, Fundaţia Academică”Petre Andrei”, Iaşi

Doron, R., Parot, F. (2006).Dicţionar de psihologie, București: Editura Humanitas.

Jerome, A.C., Fujiki, M., Brinton, B., James, S.L. ( 2002). Self-esteem in children with specific language impairment, Journal of Speech, Language and Hearing Research, 2002 Aug;45(4):700-14. PMID: 12199400

Ungureanu, D. (1998).Compendiu logopedic şcolar, Timișoara: Editura Eurostampa.

Verza, E. (2003).Tratat de logopedie,București: Editura Fundaţiei Humanitas.

Wadman, R., Durkin, K., Conti-Ramsden, G. (2008). Self-esteem, shyness, and sociability in adolescents with specific language impairment (SLI), Journal of Speech, Language and Hearing Research, 2008 Aug;51(4):938-52. doi: 10.1044/1092-4388(2008/069). PMID:18658063