Particularități ale limbajului oral la elevii cu dizabilități intelectuale

Particularități ale limbajului oral la elevii cu dizabilități intelectuale

Particularities of oral language in students with intellectual disabilities

Maria POP
Abstract

This article studies the particularities of spoken language in students with intellectual disabilities and the importance of a complex language assessment in order to structure a personalized intervention program for speech and language therapy. Hereby language is being evaluated in all its aspects: phonetic, phonological, morphological, semantic and syntactic.
Personalized intervention programs will be structured depending on the results obtained at the tests, the individual particularities of the children and the type and severity of intellectual disability. The personalized intervention program is the basis of speech and language therapy

Keywords: pragmatic communication disorder, Down syndrome, intellectual disability, speech and language therapy, case study
pdf

DOI: 10.26744/rrttlc.2018.4.2.06

Published on line: 31/10/2018

References:
Bodea Hațegan, C. (2016). Logopedia. Terapia tulburărilor de limbaj. Structuri deschise, București: Editura Trei.

Bodea Hațegan, C. (2014). Proba de evaluare a abilităților morfologice în limba română”, Cluj-Napoca: Editura Argonaut.

Bodea Hațegan, C., Talaș, D. (2015). Aplicația „Pași prin lumea sunetelor!”

Gherguț, A. ( 2013 ).Sinteze de psihopedagogie specială. Ghid pentru concursuri și examene de obținere a gradelor didactice, Iași: Editura Polirom

Hațegan, C. (2011). Abordări structuralist – integrate în terapia tulburărilor de limbaj și comunicare, Cluj-Napoca: Editura Presa Universitară Clujeană.

Hărdălău, L., Drugaș, I. (2010). Logopedie prin jocuri și exerciții”, Oradea: Editura Primus.

Roșan, A. (2016). Prefață, în Bodea Hațegan, C. (2016). Logopedia. Terapia tulburărilor de limbaj. Structuri deschise, București: Editura Trei, p. 11.

Szanto, E., Dobre, E. ( 2017 ). Cum să învăț să vorbesc. Emiterea, corectarea și exersarea sunetelor la copiii cu dizabilitate auditivă”, Cluj-Napoca: Editura Risoprint, Cluj – Napoca.

Resursă web: http://kidsopia.com/