Strategii de dezvoltare a memoriei verbale în contextul dizabilității intelectuale ușoare

Strategii de dezvoltare a memoriei verbale în contextul dizabilității intelectuale ușoare

Strategies for developing verbal memory in the context of mild intellectual disability

Diana SUCIU
Abstract

Cognitive deficits on the level of memory are noticed in a variety of childhood disorders, directly correlated to a brain injury (a trauma or a celebrovascular accident/ stroke), or to a genetic anomaly which lend to the alteration of brain development. This paper presents the development of the verbal memory in the context of the intellectual disability, by stimulating the short-term memory, taking into account that the memory of the children with intellectual disability is impaired, compared to normal children of the same age, or of younger age. The training of verbal memory implies the involvement of students in tasks of evocation of words, verbal items or memory exercises based on language, reflecting the ability of memorizing actively some information for a short period of time, involving the three components of the short-term verbal memory: capacity, duration and coding.Training the memory involves mnemonic strategies (associations), visual strategies (drawings, graphic representations), verbal memory strategies (stories, rhymes) and metacognitive strategies (the awareness of the process). Repetition represents the most useful method for the assimilation of new information. Combining repetition strategies with story creation leads to the development of the working verbal memory and performance in the classroom task.

Keywords:lintellectual disability, memory, verbal memory, verbal memory strategies, short term memory

References:
Bălaş-Baconschi, C. (2006). Psihopedagogia copiilor cu dificultăţi de învăţare-suport de curs, UBB, Cluj-Napoca
Bodea Haţegan, C., Talaş, D. (coord.) (2016). Fluenţa verbală. Direcţii teoretice şi aplicaţii psihopedagogice, Argonaut Publishing, Cluj-Napoca
Mare, V. (1967). Mecanismele fiziologice ale activităţii psihice în psihologia pedagogică, E.D.P., Bucureşti
Popescu-Neveanu, P. (1978). Dicţionar de psihologie, Ed. Albatros, Bucureşti
Rhea, P. (2007). Language disorders from infancy through adolescence: assesment and intervention, 3rd edition, Mosby Elsevier, Canada
Roşca, M. (1967). Psihologia deficienţilor mintali, E.D.P., Bucureşti
Roșan, A (coord). (2015). Psihopedagogie specială- modele de evaluare și intervenție, Iași, Editura Polirom
Ruscello, M. (2008). Treating articulation and phonological disorders in children, Mosby Elsevier, USA
Stănică, C., Vrăşmaş, E. (1994). Terapia tulburărilor de limbaj, Institutul Naţional pentru Recuperare şi educaţie specială a pesoanlor handicapate, Bucureşti
Verza, E. (1983). Disgrafia şi terapia ei, E.D.P., Bucureşti
Verza, E. (coord) (1987). Metodologii contemporane în donemiul defectologiei şi logopediei, Tipografie Universităţii Bucureşti, Bucureşti
Visu-Petra L., Cheie L. (2012), Dezvoltarea memoriei de lucru. Exerciții pentru preșcolari și școlari, Editura ASCR, Cluj-Napoca
Dicţionar de Pedagogie, (1979). E.D.P., Bucureşti
Marele Dicţionar al Psihologiei, (2006). Ed. Trei, Bucureşti
Diagnostical and Statistical Manual of Mental Disorder, DSM-IV-R (2003). Traducere: Dr. Stancu Marin, editat de Asociatia Psihiatrilor Liberi din România
Diagnostical and Statistical Manual of Mental Disorder, DSM V (2016). Traducere: Dr. Mădălina Cristina Goia, editura Medicală Callisto
ICD- 10. (2016). Traducere: Mircea Dehelean, Monica Ienciu și Ovidiu Nicoară, Editura Trei, București.